Małgorzata Gromala (KW Bezpartyjni Samorządowcy)

Małgorzata Gromala (KW Bezpartyjni Samorządowcy)

miniatura

Imię i nazwisko: MAŁGORZATA GROMALA

Nazwa partii: KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście wyborczej: 1

Data i miejsce urodzenia:

20.09.1964

Wykształcenie:

Wyższe magisterskie

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Zastępca Burmistrza Rabki-Zdrój, Urząd Miasta Rabka-Zdrój

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

17-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców wszystkich powiatów okręgu 14, jako wójt Gminy Podegrodzie, z-ca wójta Raba-Wyżna, z-ca Burmistrza Rabka-Zdrój

Przynależność partyjna:

Nie należę do partii politycznej

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Rodzina i pasja to trójka moich wnuków, czas wolny najchętniej w podróży, jestem prezesem Stowarzyszenia Wspólna Małopolska.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

doświadczenie, znajomość procedur i instytucji państwowych i samorządowych, duża skuteczność w osiąganiu zakładanych celów.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Przywrócenie normalności w polityce, ustabilizowanie finansów państwowych, systemowa zmiana finansowania edukacji i ochrony zdrowia

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Poprawa komunikacji regionu czyli słynna sądeczanka, poprawa opłacalności produkcji dla sadowników i pozostałych producentów rolnych, stworzenie dwóch – trzech wyrazistych marek turystycznych, które przyciągną turystów na miarę Forum Ekonomicznego (lub powrót Forum w rodzinne strony)

Chcę zostać posłem ponieważ:

Wiem jaki i z kim zrealizować te cele.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

ZGODA BUDUJE, NIEZGODA RUJNUJE!

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama