Lider sądeckiej lewicy – Kazimierz Sas wybrał Krzysztofa Głuca. Działacze SLD czują się zdradzeni

Lider sądeckiej lewicy – Kazimierz Sas wybrał Krzysztofa Głuca. Działacze SLD czują się zdradzeni

Rada Powiatowa SLD w Nowym Sączu podjęła decyzję o wszczęciu procedury zmierzającej do usunięcia z szeregów partii Kazimierza Sasa, lidera sądeckiej lewicy, byłego posła, obecnego radnego miasta. Kilka dni temu okazało się,  że nazwisko lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej widnieje na konkurencyjnej liście wyborczej. Zdecydował się kandydować do rady miasta z komitetu Krzysztofa Głuca, którego chętnie widziałby jako swojego następcę obecny prezydent – Ryszard Nowak.

Na początek lokalni działacze domagają się zawieszenia Sasa w prawach członka partii. 22 września podjęli uchwałę w tej sprawie i wystosowali wniosek  o zawieszenie „w drogę”, do  partyjnej centrali.

Kazimierz Sas, niegdyś członek SdRP i PZPR trzykrotnie zdobył w nowosądeckim okręgu mandat posła SLD, ma za sobą cztery kadencje radnego miasta.

Przez wiele lat inspirował i organizował życie sądeckiej lewicy (…), z drugiej strony zawdzięcza polityczną, parlamentarną i samorządową karierę wysiłkowi, wsparciu i poświęceniu wielu żyjących i nieżyjących członków i sympatyków lewicy (..) Jest największym po 1989 r. beneficjentem lewicy na Sądecczyźnie (…) Włączył się w lipcu 2018 r. w proces tworzenia programu wyborczego SLD, został przewodniczącym zespołu programowego (…) wszedł w skład Honorowego Komitetu Wsparcia Rafała Skąpskiego. Zgłosił się także do pracy w sądeckim sztabie wyborczym koalicji SLD Lewica Razem. W pracach sztabu, w naradach i tworzeniu list wyborczych uczestniczył do ostatnich dni. (…) Mógł kandydować jako lider listy SLD w dowolnym okręgu wyborczym w Nowym Sączu. 14 września zawiadomił telefonicznie  przewodniczącego Rady Powiatowej o wycofaniu się z życia politycznego. W ciągu dalszej rozmowy przyznał jednak, że kandyduje w wyborach (…) z list konkurencyjnego komitetu. Tą decyzją Kazimierz Sas opuścił lewicę (…) stracił zaufanie członków SLD (…), sprzeniewierzył się swoim słowom, Karcie Zasad Etyki SLD,  statutowi partii…” – czytamy w uzasadnieniu uchwały podpisanej przez Stanisława Kaima, przewodniczącego Rady Powiatowej  Sojuszu Lewicy Demokratycznej i  Szefa Powiatowego Sztabu Wyborczego Koalicji SLD Lewica Razem.

Kandydat Lewicy na prezydenta Nowego Sącza Rafał Skąpski  poinformował radę powiatową o wykluczeniu Kazimierza Sasa z grona członków jego komitetu wsparcia.

„… Uczestnicząc, do połowy ubiegłego tygodnia, w pracach naszego Sztabu Wyborczego, redagując nasz Program Wyborczy, wspierając mnie jako kandydata swoim nazwiskiem, w rzeczywistości prowadził podwójną grę, zdobywając wiedzę o naszej taktyce, zamierzeniach i o założeniach kampanii” – uzasadnia swą decyzję R. Skąpski.

***Kazimierz Sas jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Pracował jako wizytator metodyk, nauczyciel i dyrektor szkoły. Od 1972 do rozwiązania należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pod koniec lat 80. kierował miejską radą narodową w Nowym Sączu. Był posłem SLD w II, III i IV kadencji. W 2005, 2007 i 2011 bez powodzenia kandydował ponownie do Sejmu. Od 2006 do 2010 pełnił funkcję radnego miasta Nowego Sącza. W 2010 z własnego komitetu bezskutecznie ubiegał się o stanowisko prezydenta miasta. Pełnił funkcję przewodniczącego struktur SLD w województwie małopolskim oraz w okręgu nowosądeckim. Od 2014 ponownie jest radnym miasta z listy SLD. (źródło: Wikipedia)

Czytaj też:

Rafał Skąpski: wybory to nie festiwal marzeń, Barbara Żytkowicz: nie możemy się bać!