Leszek Migrała spisał Historię Nowego Sącza

Leszek Migrała spisał Historię Nowego Sącza

W siedzibie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w Domu Gotyckim odbyła się promocja najnowszej książki sądeckiego historyka Leszka Migrały pt. „Historia Nowego Sącza”.  Blisko 500 stronicowa publikacja opisuje dzieje miasta od średniowiecza po czasy nam współczesne. 

– Inspiracją do napisania książki było oczywiście 725-lecie Nowego Sącza. Już od kilka lat myślałem o tym, żeby ten jubileusz zaznaczyć specjalnym wydawnictwem – mówi autor. Leszek Migrała podczas promocji wydawnictwa przedstawił najważniejsze wątki opisane w książce.

– Publikacja jest zbiorem tekstów Leszka Migrały. Były one wydawane w „Zeszytach sądecko-spiskich” i w „Roczniku Sądeckim” przez wiele lat – tłumaczy Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, który prowadził spotkanie. Dyrektor podkreśla, że praca została napisana prostym, przystępnym językiem.

– Pozycja ta z pewnością spotka się z zainteresowaniem wielu uczniów, którzy zechcą wziąć udział w konkursach historycznych, organizowanych m.in. przez nasze muzeum – mówiła Anna Wideł, kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Dzieło doceniły również władze miasta.

– Skromni ludzie tworzą wielkie dzieła – zauważyła przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor. 

Po promocji odbyła się krótka dyskusja. W sali Domu Gotyckiego zebrali się także inni sądeccy autorzy, tacy jak: Anna Totoń, profesor Bogusław Kołcz, Leszek Zakrzewski i Jakub Bulzak. 

***

– Historia Nowego Sącza powstała z materiału studyjnego nad rozległą literaturą przedmiotu, analizy zawartości dokumentów ważnych dla dziejów Nowego Sącza oraz informacji zebranych przez autora w toku realizowanych przez niego badań naukowych. Z jednej strony nawiązuje w treści do wydanego z początkiem XX w. monumentalnego dzieła: ks. Jana Sygańskiego, tj. trzytomowej Historii Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów do pierwszego rozbioru Polski (Lwów 1901-1902) z drugiej do opublikowanych pod koniec tego samego stulecia obszernych również trzytomowych, Dziejów miasta Nowego Sącza (Kraków 1992 – 1996).

Książka Pana Leszka Migrały jest od tamtych publikacji naukowych dziełem objętościowo mniejszym, ale ze względu na walory merytoryczne i popularyzatorskie przełomowym. Zawiera uporządkowany chronologicznie i zwarty logicznie opis dziejów Nowego Sącza w ciągu ponad 700 lat jego istnienia, od lokacji miasta (1292) do zmian, jakie dokonały się w nim po 1989 r. w wyniku restrukturyzacji gospodarki i przeobrażeń życia społecznego w Polsce. Autor trafnie ukazał rozwój Nowego Sącza i jego społeczności na tle przemian historycznych w naszym kraju. Z tego powodu treść książki uznać trzeba także za opis lokalnej egzemplifikacji zjawisk ogólnopolskich i międzynarodowych – napisał w recenzji prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Patronat nad wydawnictwem objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Fot. Agnieszka Małecka

Reklama