KONKURS

KONKURS

Dobry Tygodnik Sądecki  zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat do udziału  konkursie plastycznym pt. „Moja przygoda z Franią” w której są do zdobycia trzy egzemplarze książki Jadwigi Marzec „Niezwykły Tydzień Frani” .

Zasady

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
Prace mogą być wykonane na dowolnego rodzaju papierze o wielkości w formacie A4 i A3.

Zgłoszeń mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie dzieci. Prace należy dostarczyć do Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, najpóźniej do dnia 14.09.2017 r.

Temat pracy

Tematem pracy jest fragment książki Jadwigi Marzec „Niezwykły Tydzień Frani”.  Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: farby, kredki, pastele itp. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę.
Nadesłane prace stanowić będą własność organizatorów i nie zostaną zwrócone.

Fragment książki tutaj : Niezwykły tydzień Frani – fragment dot. Miasteczka Galicyjskiego (1)

Termin nadsyłania prac

Gotowe prace dostarczyć najpóźniej do dnia 14.09.2017 r. do Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 2.

UWAGA – BARDZO WAŻNE!
Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie/zgodę rodzica lub opiekuna na uczestnictwo dziecka w konkursie.

Rozstrzygniecie konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.09.2017 r. o godzinie  17:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, podczas promocji  książki Jadwigi Marzec „Niezwykły Tydzień Frani”. Wszystkie prace wystawione zostaną w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu podczas promocji książki.

 

Reklama