Kształcenie bez względu na wiek

Kształcenie bez względu na wiek

Rozmowa z Martą Górką – prezes fundacji Zielony Dąb, dyrektor Szkoły Językowej Euro-Edukacja

– Edukować się, kształcić, rozwijać można w każdym wieku?

Tak, oczywiście nie ma ograniczeń wiekowych związanych edukacją, najbardziej liczą się chęci. Proponujemy kursy w małych, kameralnych grupach, które będą nie tylko nauką podstawowych zagadnień związanych ze słownictwem i gramatyką języka angielskiego, ale również poznawaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego różnych krajów.  Słuchacze poznają charakterystyczne elementy architektury, tradycje, święta i zwyczaje z nimi związane oraz elementy tradycji kulinarnej. Przyjrzymy się elementom historii, a także informacjom o życiu współczesnym.  Pokazane zostaną podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi krajami anglojęzycznymi.

– To z tego przekonania o edukacji bez granic narodził się pomysł stworzenia Fundacji Zielony Dąb?

– Każdy powinien mieć możliwości kształcić się bez względu na wiek, dlatego Zielony Dąb daje szanse na nie tylko pogłębienie wiedzy, ale również spotkania się i nawiązania dobrych relacji a może i nawet przyjaźni miedzy uczestnikami kursu.

– To jest potrzebne? Na Sądecczyźnie można zauważyć, że seniorzy są w jakiś sposób wykluczeni? (…)

Share on twitter
Share on facebook