Krzysztof Rzońca

Krzysztof Rzońca

miniatura

Imię i nazwisko: Krzysztof Rzońca

Nazwa partii: Konfederacja

Numer na liście wyborczej: 20

Data i miejsce urodzenia:

01.04.1999 Nowy Sącz

Wykształcenie:

Ekonomista. Menedżer. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Dyrektor Biura Prasowego Konfederacji

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Działalnością społeczno-polityczną zainteresowałem się już w wieku 11 lat. Przez lata byłem zaangażowany w liczne inicjatywy społeczne, patriotyczne, edukacyjne czy samorządowe próbując zmieniać najpierw swoją małą Ojczyznę – Sądecczyznę, a następnie Polskę. Przez kilka lat zdobywałem doświadczenie w trzecim sektorze współpracując m.in. z Instytutem Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa czy Kongresem Polskiego Biznesu. Aktualnie jestem też współzałożycielem i wiceprezesem Fundacji Celując w Przyszłość, która ma na calu aktywizację i wsparcie osób z niepełnosprawnością. Od października 2021 r. jestem prezesem Zarządu Krajowego Młodych dla Wolności, czyli prawdopodobnie największej organizacji młodzieżowej w Polsce, a od października 2022 r. Sekretarzem Krajowym partii Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena. Od prawie roku pracuję jako Dyrektor Biura Prasowego Konfederacji zyskując bezcenne doświadczenie w pracy parlamentarnej, aktywnie uczestnicząc w posiedzeniach Sejmu oraz stanowiąc zaplecze eksperckie dla obecnych posłów Konfederacji. Obszary na których chciałbym się skupić jako poseł to: gospodarka, edukacja oraz praca na rzecz OzN.

Przynależność partyjna:

Konfederacja Nowa Nadzieja

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Każdą wolną chwilę staram się spędzić z moją ukochaną dziewczyną, rodziną oraz przyjaciółmi. Jestem miłośnikiem gór oraz podróży. Uzależniony od dobrych książek i czekolady. Interesuję się ekonomią, psychologią, historią oraz sportem.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Cierpliwość, konsekwencja oraz silne przywiązanie do poglądów, które reprezentuje.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Starzejące się społeczeństwo i kryzys demograficzny. Coraz większe uzależnienie obywatela od państwa. Coraz większa ingerencja UE w suwerenność naszego państwa. Bezpieczeństwo militarne oraz energetyczne. Pozycja na arenie międzynarodowej. Bezpieczeństwo żywnościowe. Kryzys w ochronie zdrowia. Edukacja. Sprawiedliwe sądy.  Odpowiedzi na te problemy zostały zawarte w Konstytucji Wolności – programie Konfederacji.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Wykluczenie komunikacyjne. Brak inwestycji. Upadek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wyludnienie. Brak oferty dla młodych ludzi. Brak oferty dla wyspecjalizowanych pracowników.

Chcę zostać posłem ponieważ:

Chciałbym zostać posłem, ponieważ wierzę, że w polskiej polityce potrzebna jest zmiana pokoleniowa. Wierzę, że niskie i proste podatki są w Polsce możliwe i wiem jak to zrobić. Wierzę, że dobrobyt bierze się z pracy, oszczędności i przedsiębiorczości, a nie z zasiłków, długu i dodruku pustego pieniądza. Chcę wyzwolić energię i przedsiębiorczość Polaków. Chcę dumnej i bogatej Polski. Walczę o wolność, własność i sprawiedliwość.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Czas by politycy zaczęli myśleć o następnych pokoleniach, a nie o następnych wyborach.