Krakowski Park Technologiczny z największą liczbą decyzji w Polsce od początku roku!

Krakowski Park Technologiczny z największą liczbą decyzji w Polsce od początku roku!

Cztery nowe decyzje dla małopolskich przedsiębiorców zostały właśnie wydane przez Krakowski Park Technologiczny w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Tym samym, liczba tegorocznych decyzji wzrosła już do dziewięciu, co daje KPT pierwsze miejsce wśród wszystkich stref.

Od początku roku Krakowski Park Technologiczny wydał dziewięć decyzji na łączną sumę 338 059 922 złotych. Dla porównania w ubiegłym roku w tym okresie wydano tylko jedną decyzję. Deklarowane nakłady w styczniu 2023 były największe w Krakowskim Parku Technologicznym i wyniosły 62 proc. nakładów deklarowanych przez wszystkie strefy.

W roku 25-lecia Krakowskiego Parku Technologicznego takie informacje cieszą szczególnie. Wyraźny wzrost decyzji w porównaniu z ubiegłym rokiem dowodzi tego, że dobrze realizujemy swoją misję w pomaganiu firmom w ich rozwoju. Warto podkreślić, że już w pierwszym miesiącu roku wyprzedziliśmy wszystkie spółki zarządzające strefami. Zróżnicowany zakres wsparcia to także potwierdzenie elastyczności naszej oferty oraz umiejętności w dopasowaniu form pomocy do różnorodnych potrzeb czy oczekiwań małopolskich przedsiębiorców – podkreśla Tadeusz Zaremba, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

Ostatnio wydane decyzje trafią do przedsiębiorstw z różnych regionów Małopolski. Cztery przedsiębiorstwa wydadzą łącznie 234 miliony złotych na inwestycje prowadzące do zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych. Co ciekawe, na taki biznesowy ruch zdecydowały się firmy o zróżnicowanej skali oraz profilu działalności. W gronie marek, które otrzymały pozytywną decyzję od Krakowskiego Parku Technologicznego są duzi (Tymbark oraz Wosana), mali („Tar¬Stal” J. i J. Kawa) oraz mikroprzedsiębiorcy („Piszczek”).
Na tak wysoką rozpoznawalność swojej marki, zespół Tymbarku pracuje nieprzerwanie od ponad 80 lat. Otrzymana od Krakowskiego Parku Technologicznego ulga podatkowa wydatnie przyczyni się do umocnienia tego małopolskiego brandu w gronie liderów producentów soków, nektarów i napojów. Butelki, kartony i puszki wypełnione napojami Tymbarku trafiają codziennie tak do polskich konsumentów, jak i odbiorców z blisko 30 krajów na całym świecie.
Już teraz widać, jak dużą rolę w zarządzaniu firmą odgrywają inwestycje oraz innowacje. Dzięki własnej farmie fotowoltaicznej, przedsiębiorstwo o 15% zredukowało zużycie energii. Jeszcze bardziej imponująco wygląda spadek emitowanego dwutlenku węgla – tutaj postęp wynosi aż 25%, co udało się dzięki integracji zakładów z magazynami. Podjęte konkretne działania na rzecz zmniejszenia gramatury opakowań, doprowadzając do ich redukcji o 30%, a jedną z ostatnich inwestycji podjętych przez Tymbark była inwestycja w oczyszczalnie ścieków najnowszej generacji.
Planowana wartość inwestycji to 185 000 000 złotych.

Wosana S.A. z siedzibą w Andrychowie

To kolejny po Tymbarku duży przedsiębiorca, który otrzymał decyzję od KPT w ramach programu Polskiej Strefie Inwestycji. Marka Wosana jest kojarzona przede wszystkim z sokami, napojami, wodami oraz smoothies. Firma w swej działalności stawia na dostarczenie konsumentom naturalnych i zdrowych produktów, wspierających rodziny w utrzymaniu dobrostanu. Wystąpienie po decyzję do Krakowskiego Parku Technologicznego było konsekwencją prowadzonej polityki, której celem ma być zyskanie rozpoznawalności oraz zaufania rodzin tak w Polsce, jak i na rynkach Środkowej Europy. Obecnie Wosana eksportuje swoje produkty spożywcze do 10 krajów, współpracując z 24 partnerami zagranicznymi.
Dzięki planowanym inwestycjom, możliwe będzie unowocześnienie oraz rozbudowa parku maszynowego, na który obecnie składają się trzy zakłady produkcyjne z ośmioma liniami produkcyjnymi.
Koszty kwalifikowane inwestycji Wosany wyniosą 46 800 000 złotych.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „TAR¬STAL” J. I J. KAWA spółka jawna z/s w Sieradzy

W tym gronie „TAR-STAL” jest przedstawicielem małych przedsiębiorstw. Spółka świadczy swoje usługi w produkcji konstrukcji stalowych już od ponad dziesięciu lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwoliło firmie zdobyć stabilną pozycję w obszarze kompleksowego zabezpieczania antykorozyjnego i ogniochronnego konstrukcji stalowych. „TAR-STAL” wykorzystuje w tym celu nowoczesne technologie oraz materiały. Otrzymana decyzja przyczyni się do zintensyfikowania inwestycji w takie innowacje, co z kolei ma przełożyć się na zwiększenie zdolności produkcyjnych tego małopolskiego przedsiębiorstwa.
Zadeklarowane przez przedsiębiorcę koszty inwestycji wyniosą 1 600 000 złotych.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Piszczek” Bogdan Piszczek w Dąbrowie

Dzięki planowanym inwestycjom, to działające od 1994 roku mikroprzedsiębiorstwo zintensyfikuje swoją działalność w obszarze produkcji plandek samochodowych. Poszukiwanie innowacyjnych, wyprzedzających konkurencję rozwiązań jest wpisane w misję firmy, która za jeden z głównych celów stawia sobie rozbudowę oraz unowocześnianie parku maszynowego. Jak przyznają przedstawiciele „Piszczka”, pozwala to na wzmacnianie swojej wiodącej pozycji na rynku. Dodatkowo, regularnie poszerzana wiedza zespołu „Piszczka”, jak chociażby w obszarze obsługi tachografów, przyczynia się do poszerzania grona klientów.
Planowane nakłady inwestycji firmy „Piszczek” to 673 924,65 złotych.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na okres 12 lub 15 lat.  Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). O wsparcie może ubiegać się zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca. Krakowski Park Technologiczny jest operatorem PSI w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.

Barbara Wityńska-Słącz, Media Relations Krakow Technology Park, +48 728478518
Przemysław Zieliński, specjalista ds. promocji i marketingu Krakowski Park Technologiczny +48 504 31 47 42

Reklama