Koniec zakazu skrętu z ulicy Długosza w ulicę Młyńską

Koniec zakazu skrętu z ulicy Długosza w ulicę Młyńską

Już wkrótce zostanie zniesiony zakaz skrętu z ulicy Długosza w Młyńską w Nowym Sączu, który obowiązuje w tym miejscu od maja 2016 roku. 

Jak informowali urzędnicy, zakaz miał służyć ograniczeniu ruchu samochodów na wąskiej ulicy Młyńskiej, a co za tym idzie – poprawić jej przejezdność w związku z funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Po likwidacji parkingu przy budynku KRUS, ulica stała się bardziej drożna. Na decyzję o zniesieniu zakazu ma wpływ: analiza ruchu drogowego na tym odcinku oraz wynik konsultacji z kierowcami, taksówkarzami i Policją. Rezygnacja z zakazu w tym miejscu ma także ułatwić dojazd do parkingu przy ul. Bulwar Narwiku.

-Powyższe rozwiązania poprawią przejezdność – upłynnią ruch zwłaszcza w ciągu ul. Długosza na odcinku pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Konarskiego, przyczynią się do poprawy przejezdności autobusów komunikacji zbiorowej. Ponadto powyższe zmiany są podyktowane przygotowaniem do zmian organizacji ruchu wprowadzanych w związku z remontem ul. Długosza na odcinku od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza- informuje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

Fot. UM Nowy Sącz

Share on twitter
Share on facebook