Telefony

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Dyżurka lekarska 18/ 33-01-752
Dyżurka pielęgniarek – kobiecy 18/ 33-01-753
Dyżurka pielęgniarek – męski 18/ 33-01-754
Sekretariat 18/ 33-01-700 w. 815
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ
Dyżurka lekarska 18/ 33-01-712
Dyżurka pielęgniarek 18/ 33-01-713
Sekretariat 18/ 33-01-700 w. 811
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Dyżurka lekarska – kobiecy 18/ 33-01-725
Dyżurka lekarska – męski 18/ 33-01-722
Dyżurka pielęgniarek – kobiecy 18/ 33-01-723
Dyżurka pielęgniarek – męski 18/ 33-01-724
Dyżurka pielęgniarek kardiologiczna 18/ 33-01-700 w. 840
Sekretariat 18/ 33-01-721
ODDZIAŁ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
Izba przyjęć 18/ 33-01-700 w. 835
Dyżurka lekarska – ginekologia 18/ 33-01-717
Dyżurka położnych – ginekologia 18/ 33-01-718
Dyżurka lekarska – położnictwo 18/ 33-01-728
Dyżurka położnych (patologia ciąży) – odcinek A 18/ 33-01-727
Dyżurka położnych (położnictwo) – odcinek B 18/ 33-01-729
Blok porodowy 18/ 33-01-730
Sekretariat 18/ 33-01-700 w. 817
Pracownia USG (rejestracja) 18/ 33-01-774
ODDZIAŁ NOWORODKOWY I PATOLOGII NOWORODKA
Dyżurka lekarska 18/ 33-01-732
Dyżurka pielęgniarek – odcinek A 18/ 33-01-734
Dyżurka pielęgniarek – odcinek B 18/ 33-01-733
Poradnia Oceny Rozwoju Dziecka 18/ 33-01-700 w. 886
Poradnia Laktacyjna 18/ 33-01-732
Sekretariat 18/ 33-01-700 w. 813
ODDZIAŁ CHORÓB DZIECI
Dyżurka lekarska 18/ 33-01-742
Dyżurka pielęgniarek 18/ 33-01-743
Sekretariat 18/ 33-01-700 w. 814
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Dyżurka lekarska 18/ 33-01-737
Dyżurka pielęgniarek 18/ 33-01-715
Anestezjologia 18/ 33-01-700 w. 850
Blok Operacyjny 18/ 33-01-755
Sekretariat 18/ 33-01-704
ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY
Dyżurka lekarska 18/ 33-01-762
Dyżurka pielęgniarek 18/ 33-01-763
Sekretariat 18/ 33-01-761
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Dyżurka pielęgniarek 18/ 33-01-765
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Rejestracja SOR 18/ 33-01-795
Sekretariat 18/ 33-01-792
Opieka całodobowa Limanowa 18/ 33-01-700 w.878

664-487-351

Opieka całodobowa Mszana Dolna 18/ 33-12-300

608-135-590

STACJA DIALIZ
Dyżurka pielęgniarek / lekarska 18/ 33-01-758
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Zespół Pracowni Techniki Obrazowej
Rejestracja TK i USG 18/ 33-01-750
Rejestracja RTG 18/ 33-01-748
Rejestracja Pracownia Rezonansu (MRI) 18/ 53-25-850
Pracownia Elektroencefalografii (EEG) 18/ 33-01-700 w. 708
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego 536-502-498
Pracownia Holtera, Spirometrii, Elektrokardiografii Wysiłkowej (Oddz. Wewnętrzny) 18/ 33-01-700 w. 842
Pracowania Spirometrii (Oddz. Pulmonologii) 18/ 33-01-700 w. 847
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi 18/ 33-01-746
Pracownia Bakteriologiczna 18/ 33-01-796
Pracownia Analityczna 18/ 33-01-747
Rejestracja i wydawanie wyników 18/ 33-01-700 w. 844
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Rejestracja Ogólna 18/ 33-01-710
Poradnia Alergologiczna 18/ 33-01-700 w. 852
Poradnia Chirurgii Ogólnej 18/ 33-01-766
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 18/ 33-01-776
Gabinet zabiegów chirurgicznych 18/ 33-01-700 w. 857
Poradnia Dermatologiczna 18/ 33-01-769
Poradnia Diabetologiczna 18/ 33-01-700 w. 880
Poradnia Gastroenterologiczna 18/ 33-01-700 w. 852
Poradnia Ginekologii i Położnictwa 18/ 33-01-774
Poradnia Kardiologiczna 18/ 33-01-775
Poradnia Laktacyjna 18/ 33-01-732
Poradnia Laryngologiczna 18/ 33-01-771
Poradnia Medycyny Pracy 18/ 33-01-790
Poradnia Neurologiczna 18/ 33-01-772
Poradnia Oceny Rozwoju Dziecka 18/ 33-01-732
Poradnia Okulistyczna 18/ 33-01-773
Poradnia Onkologiczna 18/ 33-01-760
Poradnia Pulmonologiczna 18/ 33-01-767
Poradnia Reumatologiczna 18/ 33-01-700 w. 839
INNE
Apteka Szpitalna 18/ 33-01-735 w. 836
Prosektorium 18/ 33-01-741
Krwiodawstwo 18/ 33-01-824
Szpitalny Ośrodek Zdrowia, ul. Witosa 28 18/ 33-71-722
NFZ – punkt ewidencyjny 18/ 33-75-543

ADMINISTRACJA

Sekretariat

Sekretariat fax:

18/ 33-01-780

18/ 33-72-778

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 18/ 33-01-719
Główny Księgowy

Główny Księgowy fax:

18/ 33-01-739

18/ 33-01-740

Radca Prawny 18/ 33-01-700 w. 827
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 18/ 33-01-786
Szpitalny Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 18/ 33-01-700 w. 834
Przełożona Pielęgniarek 18/ 33-01-787
Pielęgniarka Epidemiologiczna 18/ 33-01-787
Specjalista ds. PR 18/ 33-01-700 w.827
Sekcja Organizacyjno-Prawna 18/ 33-01-786
Archiwum 18/ 33-01-700 w. 823
Sekcja Zarządzania Personelem 18/ 33-01-788
Sekcja Kosztów i Rozliczeń Materiałowych 18/ 33-01-700 w. 822
18/ 33-01-700 w. 832
Sekcja Finansów i Płac 18/ 33-01-789
Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Zamówień Publicznych FAX

18/ 33-01-784

18/ 33-72-710

Sekcja Rozliczeń Usług Medycznych 18/ 33-01-744
18/ 33-01-707
18/ 33-01-700 w. 834
Sekcja Energetyczno-Techniczna 18/ 33-01-793
Sekcja Remontowo-Porządkowa 18/ 33-01-797
Sekcja Dozoru Sprzętu i Miena 18/ 33-01-793
Sekcja Żywienia 18/ 33-01-799
Sekcja Transportu 18/ 33-71-842
Koordynatorzy Systemów Informatycznych 18/ 33-01-756
Zaopatrzenie

Zaopatrzenie FAX

18/ 33-01-778

18/ 33-01-779