Kasinka Mała, Lubień: będzie wygodniejsza jazda…

Kasinka Mała, Lubień: będzie wygodniejsza jazda…

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 968. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu inwestor będzie mógł od razu przystąpić do prac. 

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka nr 968 w miejscowości Lubień oraz w Kasince Małej na odcinku ok. 2100 m. Inwestycja będzie polegać na budowie oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu, a także przebudowie drogi gminnej, zatok autobusowych, zjazdów i chodników. Droga zostanie zrealizowana jako droga jednojezdniowa, dwupasmowa klasy G. Prace te będą częścią zadania: „Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Źródło: Biuro Wojewody Małopolskiego

Reklama