Jubileusz 65-lecia ZSS. Miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina

Dariusz Krupa – prezes Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”

Osobiście

Dla mnie osobiście „Samochodówka” to ludzie, którzy pisali karty historii tej znamienitej szkoły z tradycjami. Motto opasłego albumu – monografii szkoły, wydawanej z okazji Jubileuszu przez Stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka” brzmi: „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”.

Miałem okazję poznać, uczyć się pod kierunkiem tych ludzi, a potem z nimi współpracować. Sam jestem absolwentem sądeckiej Samochodówki, byłem jej nauczycielem, a teraz współpracuję ze szkołą z racji pracy zawodowej. W tych trzech rolach zawsze spotykałem ludzi z pasją, uczących młodych ludzi z zaangażowaniem, na wysokim poziomie zawodowym, bardzo dobrych wychowawców, opiekunów, przyjaciół młodzieży. To ludzie tworzą tę atmosferę, tę szkołę – są jej twarzą, wizerunkiem.

Samochodówka dla mnie to koledzy ze szkolnej ławki, niejednokrotnie prawdziwi przyjaciele do dzisiejszego dnia, to charyzmatyczni nauczyciele, którzy wpoili mi zamiłowanie do motoryzacji, umiłowania polskiej przyrody, turystyki, sportu, nauczyli patriotyzmu i historii kraju ojczystego, to również uczniowie. Zawsze lubiłem kontakt z uczniami, którzy są nierozerwalnym, podmiotowym elementem szkoły. Niektórzy z nich  pracują u mnie w firmie.

Jubileusz

Szkoła to również miejsca i czasy, których się nie zapomina. Jubileusz 65-lecia powstania Zespołu Szkół Samochodowych, I Zjazd Absolwentów to doskonała okazja do przypomnienia tych czasów, wspomnień, podsumowań tych szkolnych jak i osobistych. Jubileusz to możliwość spotkania swoich kolegów, przyjaciół, uczniów i nauczycieli. Spojrzenia wstecz, zrobienia „rachunku sumienia”. Wspomnienia te są różne: wesołe, anegdotyczne, ale i też bardziej poważne – lekcje, zawody sportowe, praktyki zawodowe, olimpiady, wycieczki, apele – czyli zdarzenia i miejsca. Warto do nich wracać.

Absolwenci

Dzięki tym wszystkim czynnikom działającym łącznie w ciągu 65 lat, pojawia się tysiące absolwentów. Ludzi przygotowanych do życia i zawodu. Może początkowo brak im doświadczenia, ale mają tę pasję, tę smykałkę, tę zaradność sądecką, która pozwala osiągać sukcesy życiowe. Dla jednych to rodzina, dom, praca zawodowa. Dla innych to własna firma, biznes i sukces zawodowy. Wielu oddało się pracy naukowej, a niektórzy tak ja kiedyś wrócili do swojej szkoły jako nauczyciele. Ale wszyscy na pewno są wyjątkowi, wpisują się,  wręcz tworzą nasz sądecki krajobraz gospodarczy, kulturalny i społeczny.

Więcej zdjęć, historia “Samochodówki” i wspomnienia absolwentów w specjalnym wydaniu DTS Samochodówka – kliknij i pobierz bezpłatnie:

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.