Józefa Kolbrecka

Józefa Kolbrecka

Imię i nazwisko: Józefa Kolbrecka

Nazwa partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście wyborczej: 7

Data i miejsce urodzenia:

18.09.1958

Wykształcenie:

wyższe: Uniwersytet Jagielloński; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; kierunek: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa; tytuł naukowy: magister

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

30 lat w zawodzie bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu, od 2020 roku emeryt

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Mam doświadczenie, jako sołtys wsi Biały Dunajec w realizacji Funduszu Sołeckiego

Jako Prezes Ludowego Klubu Sportowego „BIALI” Biały Dunajec – znam problemy związane z rozwojem sportu i jego finansowaniem na wsi (fundusze unijne i fundusze krajowe)

Jako Prezes Stowarzyszenia KOBIETY PODHALA potrafię zdobywać fundusze na projekty PROW za pośrednictwem Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, w której jestem od 2005 roku do maja 2023 r. – najpierw jako Wiceprezes Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania a od czerwca 2023 r. Przewodnicząca Rady oceniającej wnioski PROW w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania

Ukończyłam VII Edycję SZKOŁY LIDERÓW w Warszawie

Ukończyłam SZKOŁĘ TRENERÓW 

Jako Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu w latach 1990 -2020, w roku 2008 doprowadziłam do nadania Bibliotece im. Zofii Solarzowej – działaczki PSL          i założycielki Zespołu BIAŁY DUNAJEC w roku 1953.

Przynależność partyjna:

Polskie Stronnictwo Ludowe

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Jestem emerytką, mam pięcioro dzieci i dziewięcioro wnucząt

W czasie wolnym lubię czytać książki

Pasjonuję się folklorem góralskim

Organizacje, do których należę:

Sołtys wsi Biały Dunajec od 08.03.2015 roku do nadal

Prezes Ludowego Klubu Sportowego „BIALI” Biały Dunajec 

Prezes Stowarzyszenia KOBIETY PODHALA

W latach 2005 do maja 2023 r. – Wiceprezes Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania a od czerwca 2023 r. Przewodnicząca Rady oceniającej wnioski PROW w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania

Członek Związku Podhalan Oddział w Białym Dunajcu

Prezes PSL w powiecie tatrzańskim

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

aktywność, znajomość problemów środowiska wiejskiego, wiedza na temat pozyskiwania środków zewnętrznych, realizacji projektów i rozliczania

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

poprawa opieki zdrowotnej, zapewnienie zaopatrzenia w czystą wodę, zapewnienie bezpieczeństwa granic Polski, kanalizacja wszystkich miejscowości, praworządność, uporządkowanie podatków, zmiany w ZUSie

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

tereny górzyste muszą być skanalizowane bo od tego zależy czystość wody; geotermia w każdym domu, jako źródło zielonej energii, niezależnie czy to się opłaca spółce państwowej, czy nie. Czy państwu zależy na czystym powietrzu, czy na karaniu obywateli. Pytam dlatego, że Geotermia nie chce przyłączać prywatnych domów, chociaż są usytuowane wzdłuż sieci geotermalnej. Przykład: wieś BIAŁY DUNAJEC

Chcę zostać posłem ponieważ:

chcę mieć wpływ na decyzje rządu, co pozwoli ludziom tam na dole (w miastach i wsiach) na podejmowanie decyzji, opartych o zasadne ustawy. 

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Całe życie pracuję dla społeczeństwa i chcę nadal pracować i mieć wpływ na decyzje dla dobra wspólnego.

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama