Jerzy Masior – wspomninamy wspaniałego sądeczanina

Jerzy Masior – wspomninamy wspaniałego sądeczanina

W kwietniu mija kolejna- szesnasta rocznica śmierci Jerzego Masiora. To dobry moment, aby przywołać w pamięci wspomnienie tego lekarza, żeglarza, malarza, żołnierza Armii Krajowej, poety, animatora kultury, patrioty i społecznika, którego imię nosi dziś fundacja wspierająca młode sądeckie talenty oraz most nad rzeką Łubinką w ciągu ulicy Tarnowskiej. (nadanie imienia uchylone Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r.).

Jerzy Masior choć nie urodził się w Nowym Sączu był z tym miastem bardzo mocno związany. To tutaj jako mały chłopiec uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza. Koleje losu rzucały go po świecie, ale od 1967 roku na stałe zamieszkał właśnie w Nowym Sączu i już do końca swego życia był wierny temu miastu.

Dał się poznać jako wspaniały lekarz, niestrudzony społecznik, organizator i animator kultury. Jako lekarz długie lata pracował w lecznictwie kolejowym. Był również nauczycielem przedmiotów zawodowych w Liceum Medycznym w Nowym Sączu.

Przez kilka kadencji był radnym miasta Nowego Sącza, a jego marzeniem była odbudowa zamku. Obok pracy zawodowej Jerzy Masior prowadził działalność artystyczną. Pisał wiersze, książki, piosenki, wspomnienia, artykuły. Wydał kilka tomików poezji o tematyce sądeckiej.

Doktor Masior zajmował się również teatrem. Przez kilka lat pracował ze sceną poetycką Teatru im. B. Barbackiego w Nowym Sączu. Tworzył spektakle i koncerty poetycko-muzyczne oraz współpracował z wieloma szkołami tworząc w nich zespoły wokalne.

Jego ogromną pasją było malowanie. Z dużym pietyzmem starał się utrwalać pejzaż wiejski, zmienność przyrody i przemijające piękno świata, który go otaczał. Sam uważał się za dokumentalistę, malarza w pełni realistycznego. 

Za działalność na rzecz miasta Nowego Sącza został oznaczony Złotą Tarczą Herbową. Otrzymał również Order Przyjaznych Serc od Związku Sądeczan. 

W 2004 roku w Nowym Sączu powołana została Fundacja im. Dra Jerzego Masiora, która wspiera talenty artystyczne. Jedną z form wsparcia są „koncerty w wirydarzu” oraz nagroda im. Jerzego Masiora za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Staraniem Fundacji, Rada Miasta Nowego Sącza w 2006 roku nadała prawie nad rzeką Łubinką w ciągu ulicy Tarnowskiej imię Jerzego Masiora (do dnia 27 października 2015 r.) 

-W Nowym Sączu powinno być miejsce, które przypomniałoby o znanym i zasłużonym dla Nowego Sącza doktorze medycyny Jerzym Masiorze. Był to człowiek nieprzeciętny, który poświecił wiele czasu i pracy oraz swoich zdolności ludziom tego miasta. Dr Jerzy Masior w panteonie Wielkich Sądeczan jest postacią nietuzinkową. Jego wszechstronność, zaangażowanie zawodowe i społeczne, mogą stanowić wzór dla kolejnych pokoleń mieszkańców naszego miasta. Postać doktora Masiora jest wciąż żywa w pamięci wielu nowosądeczan, którzy zetknęli się z nim- wspomina Józef Kaczmarczyk, prezes fundacji im. Jerzego Masiora.

 

 

 

 

  „Pejzaż”

Gdy wezmę kiedyś pędzel 

i zacznę malowanie

będzie to chmur i rzeki

barwne opisanie

Namaluję twój pejzaż ziemio dunajcowa –

i będziesz jak jarzębina: zielono jarzębinowa

Świerk splącze z sosna, z Dunajcem jezioro,

Rozjaśnię twój horyzont brzezinowa korą.

      Stare mury skarpami opadają w wodę…

domaluję ci kwiaty: kaczeńce Strumienne

i buki od Kicarza jesienne czerwienne

      i zamknę w tym pejzażu twą wielką urodę.

                      Nowy Sącz, 17 X 1976 r. Jerzy Masior

Materiał przygotowany na podstawie opracowania autorstwa Józefa Kaczmarczyka.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

WAŻNE !

Najlepszy kierowca Małopolski 2022. Kto został zwycięzcą?

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.