Jakub Skrężyna

Jakub Skrężyna

miniatura

Imię i nazwisko: JAKUB DARIUSZ SKRĘŻYNA

Nazwa partii: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście wyborczej: 13

Data i miejsce urodzenia:

16 sierpnia 2002r., Nowy Sącz 

Wykształcenie:

Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Technik Administracji – Fakro Sp.zo.o. Nowy Sącz 

Dyrektor Biura – Biuro Poselskie Posła na Sejm Jagny Marczułajtis-Walczak – Nowy Sącz 

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Związany z działalnością społeczno-polityczną od 2017 roku, aktywnie uczestniczący w sprawach lokalnych i krajowych, Inicjator powstania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza 

Przynależność partyjna:

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Przewodniczący Stowarzyszenia „Nowa Generacja” w Subregionie Sądeckim oraz członek Stowarzyszenia Profesjonalnego Samorządu. Prywatnie zapalony rowerzysta wykorzystujący każdą wolną chwilę na włóczęgi po górach.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

młody wiek, jestem jednym z najmłodszych kandydatów w kraju. Jako przedstawiciel młodego pokolenia reprezentuję świeże i pragmatyczne podejście do polityki, którą traktuję jako służbę wobec społeczeństwa 

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Polakom najbardziej doskwiera drożyzna i fatalna jakość opieki zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego. Rozwiązanie tych problemów nie jest jednak możliwe bez uporządkowania spraw związanych z niezależnością sądownictwa. Odpolitycznienie SN, TK, KRS odblokuje środki z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki nim możliwe będą: wyhamowanie inflacji i trwały rozwój gospodarczy oparty na inwestycjach a nie na konsumpcji. Natychmiastowych działań wymaga również wyciszenie negatywnych emocji w społeczeństwie, a w szczególności walka z wykluczeniem w szkołach osób społeczności LGBT+. 

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Nowy Sącz nie jest wolny od głównych problemów całego kraju. Dotyczą one gospodarki, usług publicznych i ekologii, przy czym istotne jest ich lokalne uwarunkowanie. O ile rozwiązania dotyczące edukacji czy służby zdrowia w ujęciu krajowym są odpowiedzią również na nasze lokalne bolączki, o tyle już wykluczenie komunikacyjne i ogólne wyludnianie jest dla naszego regionu szczególnie dotkliwe. Niezbędne jest wprowadzenie warunków zachęcających do pozostania młodych ludzi w naszym regionie. Atrakcyjne finansowo mieszkania, szybki dojazd do pracy i czyste środowisko pomogą zwiększyć liczbę mieszkańców. Nowosądecczyzna powinna również w pełni wykorzystać potencjał turystyczny regionu 

Chcę zostać posłem ponieważ:

Chcę zrealizować moje marzenie o Polsce jako kraju przyjaznym dla ludzi, w którym pomimo różnić wynikających ze światopoglądu, przekonań politycznych, rasy czy orientacji seksualnej szanujemy się nawzajem. Kraju, w którym polityka nie oznacza walki o stanowiska i władzę ale dbałość o dobro ogółu.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Jako przedstawiciel młodego pokolenia, bardzo proszę Państwa o zaufanie i oddanie głosu na moją osobę. TAK, dla ziemi sądecko-podhalańskiej. 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama