III Ekumeniczny Festiwal Muzyki i Sztuki Chrześcijańskiej

III Ekumeniczny Festiwal Muzyki i Sztuki Chrześcijańskiej

ilustracyjne

Parafia Ewangelicko – Augsburska Przemienienia Pańskiego w dniach od 23.06.2021 do 26.06.2021r. organizuje III Ekumeniczny Festiwal Muzyki i Sztuki Chrześcijańskiej – wielokulturowość naszym dziedzictwem i przyszłością. Ideą festiwalu jest przybliżenie kultury i dziedzictwa miasta Nowego Sącza. Ekumeniczny Festiwal Muzyki i Sztuki Chrześcijańskiej to cykl wydarzeń kulturalnych obejmujących koncerty, wykłady oraz wystawę, które odbywać się będą w najpiękniejszych kościołach Nowego Sącza. Idea ta, to przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskiej wielokulturowości, która na ziemi sądeckiej jest obecna od wieków wraz ze wzajemnym szacunkiem i tolerancją. W ramach festiwalu odbędą się koncerty muzyki chrześcijańskiej pięciu wyznań związanych z terenem Galicji i dawnej Rzeczypospolitej. Będą to wyznania: rzymskokatolickie, grekokatolickie, prawosławne, ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-reformowane. Walor edukacyjny i ekumeniczny to, nie tylko wartość artystyczna przedstawiona przez wybitnych wykonawców, ale także przystępne ułożenie programu, wprowadzanie do tematu i wyjaśnianie treści koncertów przygotowane przez wykonujących artystów.

23.06 (pierwszy dzień festiwalu)

Koncert Inaugurujący w wyk. Chóru Cerkwi Grekokatolickiej z Krynicy Zdrój pod dyr. Tatiany Yanbukowej (miejsce Kościół Ewangelicko-Augsburgski w Nowym Sączu) (miejsce Kościół Ewangelicko-Augsburgski w Nowym Sączu)

Prelekcja „Sztuka Obrządku Wschodniego na terenie Ziemi Sądeckiej” wygłosi Aleksandra Rzońca (miejsce Kościół Ewangelicko-Augsburgski w Nowym Sączu)

Otwarcie wystawy „Podróż Ducha o pielgrzymowaniu w dawnych wiekach” przygotowanie dr Maria Molenda (miejsce teren przy Kościele Ewangelicko-Augsburgskim w Nowym Sączu)

24.06 (drugi dzień festiwalu)

Prelekcja „Bach – piąty ewangelista?” wygłosi ks. Dariusz Chwastek (miejsce Kościół pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu) Koncert w wyk. Blanki Dembosz-Tondery (sopran) i Jakub Woszczalskiego (organy) (miejsce Kościół pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu)

25.06 (trzeci dzień festiwalu)

Koncert w wyk. Ilony Szczepańskiej (alt) oraz orkiestry kameralnej Sinfonia Nova Ensemble pod dyr. Jakuba Kornakiewicza (miejsce Kościół Ewangelicko-Augsburski i Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu)

26.06 (czwarty dzień festiwalu)

Koncert „In via Stellae. El Camino” wyk. Ensemble Vox Imaginaria: Julieta Gonzalez-Springer (sopran, kastaniety) Ryszard Lubieniecki (portatyw organowy)

DTS 10 czerwca 2021 online

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama