Grybów. Kamienica, z której wyprowadziło się liceum, wróci do majątku miasta, ale nie za darmo

Grybów. Kamienica, z której wyprowadziło się liceum, wróci do majątku miasta, ale nie za darmo

Po około trzydziestu latach kamienica, w której przez lata mieściło się Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, wróci do majątku miasta. Budynek kilkukrotnie wystawiany był na sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu za 2 700 000 złotych. Jednak chętnych nie było. Burmistrz Paweł Fyda chciał odzyskać obiekt, który niegdyś należał do Grybowa, ale na taki wydatek samorządu nie było stać. Teraz premier przyznał ponad milion złotych dotacji z przeznaczeniem na wykup. Możliwe, że już w marcu dojdzie do podpisania kontaktu, a miasto ponownie stanie się właścicielem kamienicy. Koszt zakupu nieruchomości to 1 300 000 złotych. 

Przez lata w budynku zlokalizowanym na grybowskim rynku znajdowało się Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera. Obiekt należał niegdyś do miasta Grybów, jednak na mocy ustawy z lat 90. zarząd nad szkołami średnimi przejął powiat, a co za tym idzie – w ramach realizacji zadania, stał się właścicielem szkolnych nieruchomości.  W szkole nie było pełnowymiarowej sali gimnastycznej, a młodzież podczas lekcji wychowania fizycznego ćwiczyła w pomieszczeniu o powierzchni dwóch połączonych sal lekcyjnych, na korytarzach lub w podziemnej szatni, a latem – w parku lub na boisku szkolnym, na którym niegdyś planowano budowę sali gimnastycznej. Tak się nie stało, ponieważ teren zagrożony był osuwiskiem i od planów odstąpiono.

Nowa siedziba liceum 

Urzędnicy postanowili rozbudować dawny internat Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie i tam przenieść liceum. Inwestycja pochłonęła 8 milionów złotych. 4 września 2018 roku nastąpiło otwarcie nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera przy ulicy Kościuszki. Uczniowie przenieśli się z grybowskiego rynku do budynku posiadającego pełnowymiarową salę gimnastyczną, sale lekcyjne z nowoczesnym sprzętem oraz biblioteką i czytelnią.

Pojawiły się pytania, co ze starą kamienicą, która opustoszała. Miasto chciało ją przejąć i odzyskać, a starostwo powiatowe – sprzedać za 2 700 000.

– Pomysł odzyskania kamienicy zrodził się w 2016 roku, gdy wiedzieliśmy już, że Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zamierza sprzedać obiekt, z którego wyprowadzą się uczniowie do nowego budynku. Kiedy ukazało się publiczne ogłoszenie dotyczące sprzedaży, natychmiast podjęliśmy inicjatywę. Pierwsze kroki zmierzały do tego, aby powiat oddał nam budynek za darmo, gdyż niegdyś był on własnością miasta, wybudowali go przecież mieszkańcy Ziemi Grybowskiej – przypomina w rozmowie z naszą redakcją burmistrz Grybowa Paweł Fyda.

Jak zaznacza, w pierwszej kolejności wystąpił do Rady Miejskiej w Grybowie z wnioskiem, aby do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego skierować list intencyjny w sprawie wycofania się ze sprzedaży budynku. Grybowscy rajcy zgodzili się na to, podejmując stosowną uchwałę na nadzwyczajnej sesji. Były już zarząd powiatowy przyjął uchwałę intencyjną, ale nie przychylił się do niej, a co za tym idzie – obiekt można było nadal nabyć na wolnym rynku.

– Kilkakrotne podejścia do sprzedaży nie przyniosły żadnego efektu, a my nie mieliśmy możliwości, aby za swoje środki odkupić ten budynek. Robiliśmy wszystko, aby powstrzymać sprzedaż. W końcu udało się nam. Nowy starosta pan Marek Kwiatkowski dał mi czas na znalezienie funduszy. Zwróciłem się do pana premiera Mateusza Morawieckiego o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na wykup kamienicy przez nasz samorząd. Wtedy pan starosta wycofał ze sprzedaży budynku. Pod koniec 2020 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 048 000 zł przyznaną przez premiera, a Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła już uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz miasta Grybów z udzieleniem nam milionowej bonifikaty – wyjaśnia gospodarz Grybowa Paweł Fyda.

Kamienica za 1 300 000 zł

Wstępnie budynek na wolnym rynku był do nabycia za 2 700 000 złotych. Teraz zarząd powiatu zaproponował cenę 2 300 000, by finalnie udzielić od niej jeszcze milionowej bonifikaty. Zatem kamienica po liceum będzie kupiona przez Grybów za 1 300 000 złotych, z czego 252 000 zł pochodzić będą z budżetu miasta.

– W pierwszej kolejności po wykupie obiektu zostanie przygotowana dokumentacja budowlana, która będzie pierwszym krokiem do remontu przystosowującego budynek tak, aby mógł pełnić funkcję wielobranżowej instytucji, służyć mieszkańcom oraz być wykorzystywany do celów społecznych i edukacyjnych – podkreśla burmistrz Paweł Fyda.

Fot. Kamil Chełmecki

Share on twitter
Share on facebook