Gruntownie zmodernizowali drogę Gorlice – Bardejów - Preszów

W czwartek w Zdyni uroczyście podsumowano remont drogi wojewódzkiej nr 977 na terenie Gorlic do przejścia granicznego w Koniecznej. W wydarzeniu wzięli udział, oprócz burmistrza miasta nad Ropą również marszałek Jacek Krupa, Leszek Zegzda z zarządu województwa i Jozef Lukać, wiceprzewodniczący Preszowskiego Kraju Samorządowego.

wsb3

To znakomita informacja dla mieszkańców i turystów. Jak informuje internetowa strona Urzędu Miejskiego w Gorlicach wspomnianym odcinkiem będzie się można znacznie sprawniej przemieszczać pomiędzy polską autostradą A4 a słowacką D1.

Koszt inwestycji, którą prowadziły wspólnie Województwo Małopolskie i Preszowski Kraj Samorządowy, wyniósł w sumie ponad 30 mln zł. W ramach inwestycji wyremontowano ponad 20 km drogi z czego ponad 12 km po polskiej stronie, a ponad 8 km na Słowacji.

- Nie mam wątpliwości, że skorzystają na tym obie strony polska i słowacka, bo lepsze połączenie drogowe szybko przekłada się na większą atrakcyjność gospodarczą danego regionu – powiedział marszałek Jacek Krupa.

Gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 jest częścią wspólnego przedsięwzięcia województwa małopolskiego i preszowskiego Kraju Samorządowego, który w 85 proc. był finansowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Łącznie wyremontowano ponad 20 km drogi Gorlice – Bardejov – Prezów. Po stronie polskiej było to łącznie 12,38 km – z czego w samych Gorlicach wyremontowano w sumie 1,25 km; a z Gładyszowa do przejścia granicznego odcinek liczący 11,13 km.

Źródło: UM Gorlice

MEDICOR

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.