Gorlice: rozbudowa drogi krajowej do 2026 roku. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji

Gorlice: rozbudowa drogi krajowej do 2026 roku. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie planuje rozbudowę drogi krajowej nr 28 w Gorlicach na odcinku 7,3 km. Właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Oferty można składać do 9 czerwca. Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji to 41 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Kiedy realnie inwestycja może zostać zrealizowana? 

– Najdłuższy jest okres ,,dokumentacyjny” i uzyskiwanie wszystkich decyzji. Sama budowa jest przewidywana na lata 2024-2026 r. Teraz startujemy z przetargiem na wykonawcę dokumentacji włącznie z uzyskaniem zgody ZRID, czyli na realizację zadania. Po niej ogłosimy przetarg na budowę – poinformowała w rozmowie z naszą redakcją Iwona Mikrut z GDDKiA.

W ramach dokumentacji trzeba przygotować opracowania: geodezyjno-kartograficzne, geologiczne i hydrogeologiczne, wielobranżową koncepcję programową (KP), opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji.

Ponadto dokumentacja musi uwzględniać wielobranżowy projekt budowlany z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID oraz finalnie pozwolenie na realizację, projekt wykonawczy dla każdej z branż, dokumentację przetargową w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiary robót, kosztorysy (ofertowy i inwestorski). Wykonawca dokumentacji będzie także pełnił nadzór autorski nad inwestycją.

– Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Gorlice prowadzi ruch tranzytowy i turystyczny w kierunku granicy państwa (przejście graniczne w Medyce PL-UK). Położona jest terenach o dużych walorach turystycznych, m.in. Parki Narodowe: Magurski i Bieszczadzki, Beskid Niski czy uzdrowisko Wysowa. Odcinek drogi planowany do rozbudowy stanowi również szlak komunikacyjny dla transportu ładunków niebezpiecznych, przewożonych do przedsiębiorstw o profilu chemicznym m.in. rafinerii ropy naftowej, jak również dla przewozów nienormatywnych związanych z produkcją konstrukcji stalowych – wyjaśnia Iwona Mikrut, specjalista ds. komunikacji społecznej.

Realizacja inwestycji ma poprawić bezpieczeństwo ruchu na dk 28. W tym celu zostaną rozbudowane trzy skrzyżowania: z drogą gminną nr K270279 w m. Gorlice (km 174+760, planowane włączenie obwodnicy Gorlic do drogi wojewódzkiej nr 977), drogą wojewódzką nr 977 w kierunku Koniecznej (km 175+540), oraz drogami wojewódzkimi nr 977 i nr 993 na dwupasmowe rondo turbinowe. Zostanie również podniesiona nośność nawierzchni do 115kN/oś. W ramach zadania GDDKiA przewiduje także budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowę już istniejących chodników i zjazdów.

Źródło/Graf. GDDKiA

Share on twitter
Share on facebook