Gdzie w Nowym Sączu trwają obecnie drogowe i ,,chodnikowe” remonty?

Gdzie w Nowym Sączu trwają obecnie drogowe i ,,chodnikowe” remonty?

Jak mówią niektórzy – stopniał śnieg, a wraz z nim asfalt. Żarty żartami, ale wraz z końcem zimy jak zwykle rozpoczyna się sezon na roboty drogowe. Na wiele z nich mieszkańcy czekają od dawna. Gdzie obecnie w Nowym Sączu prowadzone są takie prace i gdzie piesi oraz kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami? Zdobyliśmy dla naszych Czytelników listę aktualnych działań Miejskiego Zarządu Dróg.

Jak już informowaliśmy TUTAJ, trwa remont ul. 29 Listopada. W ramach prac wykonana zostanie nowa jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa z kostki brukowej. Przebudowane będą zjazdy w ciągu chodnika i ścieżki, powstanie nowa kanalizacja deszczowa oraz oznakowanie pionowe i poziome ulicy. Ponadto przebudowane będzie oświetlenie uliczne, a przejścia dla pieszych zostaną doświetlone

Na osiedle Błonie można dojechać tylko od strony ul. Kusocińskiego. Objazd wyznaczono ulicami Nawojowską, Grunwaldzką i Zieloną. Prace powinny potrwać do końca sierpnia.

Roboty drogowe trwają też na ulicy Wiśniowieckiego. W zakres działań wchodzi: rozbiórka nawierzchni jezdni, chodników, krawężników, obrzeży i wpustów deszczowych wraz z wywozem gruzu, korytowanie pod jezdnie i chodniki z wywozem urobku. Powstanie nowa jezdnia i chodniki z kostki, a także kanalizacja deszczowa. Podobnie jak na ul. 29 Listopada przejścia dla pieszych zostaną doświetlone.

Z powodu robót zamknięty jest fragment ul Wiśniowieckiego od ul. Królowej Jadwigi do ul. I Brygady. Kierowcy mogą korzystać z objazdów ulicami: Łukasińskiego i Siemiradzkiego, natomiast ulice: Malczewskiego, Ciećkiewicza i Korzeniowskiego są bez przejazdu.

Prace prowadzone są również na ulicy Zdrojowej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Witosa. Powstaje nowy chodnik i remontowana jest kanalizacja deszczowa. Oświetlenie uliczne będzie przebudowane, a ponadto zamontowane zostaną bariery ochronne.

Na ulicy Stramki od ul. Freislera do ul Krokowskiego wymieniane są krawężniki wraz ze ściekiem ulicznym. Powstaną nowe miejsca postojowe, oświetlenie uliczne będzie zmodernizowane, a płyty chodnikowe zostaną wymienione na kostkę brukową.

Podobne roboty trwają na ulicy Barbackiego od ul. Wolskiej w kierunku ul. Racławickiej. Wymieniane są krawężniki, a na dwóch odcinkach powstaną chodniki oraz miejsca postojowe.

Od mostu na potoku Łubinka do granic Nowego Sącza na ulicy Lwowskiej budowany jest chodnik i ścieżka rowerowa, a także kanalizacja deszczowa. Istniejąca sieć niskiego napięcia będzie przebudowana i zabezpieczenia. Ponadto przy drodze powstanie nowe oświetlenie.

Na ulicy Tęczowej od strony ulicy Lwowskiej trwają prace przy wymianie nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz remont przydrożnego rowu.

fot. ilustr. pixabay

Share on twitter
Share on facebook