Sposób na mniejsze rachunki: prąd i ciepło ze Słońca. Szansa na fotowoltaikę lub solary dla Twojego domu!

Sądeczanie zainteresowani dofinansowaniem do instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych mogą zgłaszać swój akces do projektu opartego o fundusze unijne. Wstępnie szacuje się, że do każdej instalacji mieszkańcy otrzymają 60 procent dofinansowania (netto).

wsb3

Miasto Nowy Sącz nie ustaje w wysiłkach na rzecz poprawy jakości powietrza – mówi Wojciech Piech, zastępca prezydenta miasta. – Choć widzimy wymierne efekty naszych działań, wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Dlatego chcemy przystąpić do  projektu, który umożliwi upowszechnienie instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Projekt adresowany jest do tych mieszkańców, którzy chcą wykorzystać energię elektryczną i cieplną pozyskaną ze Słońca dla celów mieszkaniowo –bytowych nie zaś gospodarczych. Wstępnie mówi się o dofinansowaniu 100 instalacji fotowoltaicznych i 30 kolektorów słonecznych, ale możliwe jest poszerzenie liczy osób mogących skorzystać z tej oferty.

Dla mieszkańców miasta na pierwszy plan wysuwają się zapewnie korzyści ekonomiczne – mówi Piotr Bartczak, reprezentujący firmę AMM Investments, doradzającą władzom miasta w przygotowaniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. – Stosując instalację fotowoltaiczną, o ile jest ona odpowiednio dobrana, na rachunki za prąd wydamy od 10 do 15 procent aktualnych kosztów. W przypadku kolektorów słonecznych, przy dobrze zaplanowanej instalacji od połowy kwietnia do połowy października mieszkańcy zapewnią sobie ciepłą wodę tylko dzięki wykorzystaniu energii słonecznej.  

Sądeczanie zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą się zgłaszać do trzech punktów informacyjnych znajdujących się w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Szwedzkiej 2, w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta oraz w placówce zamiejscowej UM w Galerii Trzy Korony.

Codziennie do 6 listopada od poniedziałku do piątku w godzinach od 12. do 17.  oraz w soboty w godzinach od 9. do 13.  doradcy firmy AMM Investments udzielać będą wszelkich niezbędnych informacji – zapewnia Piotr Bartczak. – W dniu 6 listopada punkty informacyjne będą czynne od godz.10. do godz.15.

Tam też można wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można go także pobrać go ze strony internetowej:

www.czystaengeria.nowysacz.pl

Deklaracje zgłoszeniowe mieszkańców zostaną poddane weryfikacji, zaś w dniach od 6 do 10 listopada,  wszyscy ci, którzy przejdą pomyślnie procedurę weryfikacyjną zostaną zaproszeni do podpisania umów dotyczących uczestnictwa w projekcie.

Sam projekt, rozpocznie się nie wcześniej, niż w drugiej połowie przyszłego roku.

fot. Tatiana Biela, pixabay.com

 


JULAPO
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]