ESA Spark Funding Poland – fundusze na innowacje. Aplikuj o 75.000 Euro

ESA Spark Funding Poland – fundusze na innowacje. Aplikuj o 75.000 Euro

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest organizacją międzyrządową wspierającą rozwój badań i tworzenie technologii kosmicznych, które mogą być zastosowane w kosmosie oraz w użytku ziemskim. Polska jest członkiem ESA od 2012 roku.

W krajach członkowskich działa sieć brokerów technologicznych ESA, którzy pomagają krajowym podmiotom w tworzeniu nowych rozwiązań i pozyskaniu grantów na transfer technologii kosmicznych.
W Polsce działa dwóch brokerów technologicznych:
Jarosław Chojnacki, ESA Technology Broker (Krakowski Park Technologiczny) [email protected]
Paweł Kwiatkowski, ESA Technology Broker (ABGi Poland) [email protected]
Z przyjemnością informujemy, że po raz pierwszy w Polsce startuje trzyletni program ESA Spark Funding, w ramach którego będzie możliwe uzyskanie bezzwrotnego finansowania na tworzenie i komercjalizację produktów i usług wykorzystujących technologie kosmiczne.

Naszym zadaniem jest wsparcie firm w przygotowaniu wniosków – możemy pomóc w zrozumieniu zasad, wytłumaczyć jak działa proces składania dokumentów. Odpowiadamy również za organizację i nabór do programu

 Jarosław Chojnacki ESA Technology Borker z Krakowskiego Parku Technologicznego

Więcej o ESA Spark Funding:
· Założeniem Programu ESA Spark Funding jest wdrożenie technologii kosmicznych (np. czujników, materiałów czy elektroniki) do innych branż niż kosmiczna np. transportowej, energetycznej czy ochrony zdrowia.
· ESA Spark Funding jest skierowany przede wszystkim do MŚP, start-upów lub większych podmiotów, które posiadają już linie produktów.
· Produkty lub usługi zgłaszane do Programu powinny być co najmniej na TRL 3 i posiadać przynajmniej wersję MVP, którą można testować i weryfikować.
· We wniosku należy przedstawić uzasadnienie komercyjne i plany związane z produkcją i sprzedażą wypracowanego rozwiązania.
· Na zakończenie Programu ESA Spark Funding beneficjent powinien dostarczyć raport Studium Wykonalności oraz przygotować wersję prototypu/demonstratora.
· Wnioskodawca może ubiegać się o 75,000 EUR bezzwrotnego wsparcia.
· Projekt należy zrealizować maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.
· Nabór ma charakter ciągły, a terminy ewaluacji określane są na stronie internetowej Programu.
· Deadline na pierwszy nabór: 26 maja 2024 r.
Szczegółowe informacje nt. naboru do ESA Spark Funding na https://esabroker.pl/spark-funding/
Jednostką finansującą ESA Spark Funding w Polsce jest Europejska Agencja Kosmiczna a koordynatorem ABGi Poland przy współudziale Krakowskiego Parku Technologicznego.

Barbara Wityńska-Słącz, Media Relations Krakow Technology Park, +48 728478518

Jarosław Chojnacki, ESA Technology Broker Krakowski Park Technologiczny, +48 786 140 190

Reklama