Era zawodów się skończyła, nastała era kompetencji

Era zawodów się skończyła, nastała era kompetencji

O Branżowej Szkole „Praktyk”, która powstała na potrzeby firmy Wiśniowski borykającej się z brakiem wykwalifikowanych pracowników, pisaliśmy już na łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.  „Praktyk” kolejny raz stawia na praktyczny wymiar edukacji. Szkoła w ostatnim czasie zorganizowała konkurs „Zawodowa współpraca”, którego celem jest rozwijania 10 kompetencji miękkich przydatnych na rynku pracy. Co to za kompetencje i jak je rozwijać u uczniów już od podstawówki? Wyjaśniają eksperci z „Praktyka”.

Od rozwiązywania złożonych problemów do elastyczności poznawczej

Kompetencje miękkie to zdolności osobiste oraz interpersonalne określające nasz sposób zachowania, komunikacji z innymi ludźmi i to jak organizujemy swoją pracę. A zatem np.: kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętności pracy w zespole.

Po drugiej stronie stoją kompetencje twarde, czyli konkretne umiejętności potrzebne do wykonywania pracy. To inaczej kompetencje zawodowe, które są poświadczone dyplomami, świadectwami lub certyfikatami. Przykładem jest prawo jazdy, znajomość języków obcych, obsługa kasy fiskalnej, obsługa wózka widłowego.

Kompetencje twarde można zmierzyć i sprawdzić. Bez nich nie możemy aplikować na konkretne stanowisko – mówi Agnieszka Opoka, doradca zawodowy, trener w oświacie, która współpracuje ze szkołą „Praktyk”. – Kompetencje miękkie są niemierzalne, ale to one zwiększają naszą szansę na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.

Z raportu Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w najbliższych latach na rynku pracy będzie liczyć się 10 następujących kompetencji miękkich: (…)

CAŁOŚĆ W NAJNOWSZYM WYDANIU DTS:

 

Reklama