Mesto Bardejov v rámci svojich aktivít realizuje viacero enviroaktivít, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia.

Z tých najväčších spomeňme výstavbu juhozápadného obchvatu, ktorý zásadným spôsobom znížil intenzitu tranzitnej kamiónovej dopravy, čo výrazne prispelo k zníženiu emisií. V rámci v súčasnosti realizovanej revitalizácie nábrežia Tople, kde už onedlho vznikne moderná oddychová zóna vysadila samospráva 443 okrasných  drevín rôznych druhov. Celkovo bolo v uplynulom období v jednotlivých častiach mesta vysadených viac ako 900 nových drevín, ktoré zásadným spôsobom prispejú k estetizácii ako aj zlepšeniu kvality životného prostredia. Ďalšie ekologické prvky sú aj súčasťou projektových riešení revitalizácie sídliska Vinbarg a Obrancov mieru pri „AB-čku“, ktoré sa už čoskoro začnú realizovať. O jednotlivých detailoch vás budeme aktuálne informovať.

Zdroj: iBardejov.sk

 

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie