Dzieci mogą nam uratować życie

Dzieci mogą nam uratować życie

300 tys. zł to koszt wyposażenia 18 sal w szkolnych w sprzęt do nauki pierwszej pomocy. Otrzymały go 15 szkół podstawowych w Nowym Sączu oraz w 3 powiatach nowosądeckim i gorlickim. A wszystko to dzięki zwycięskiemu projektowi złożonemu w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zatytułowanemu „Pierwsza pomoc do podstawówki.

To ważne wydarzenie nie tylko dla Nowego Sącza, ale także całej Małopolski – powiedział Leszek Zegzda członek zarządu województwa. –  Po raz pierwszy sami obywatele, poprzez swoją aktywność zadecydowali, o tym jakich inwestycji potrzebują. Leszek Zegzda pochwalił także zwycięski projekt. – To był świetny pomysł, bo uczenie dzieci od maleńkości jak się zachować w sytuacjach kryzysowych np. kiedy ktoś traci przytomność, jest umiejętnością niezwykle użyteczną, która pozostaje na całe życie.

Zestawy do nauki pierwszej pomocy zawierają min. zestawy do symulacji ran, ratownictwa medycznego wraz z deskami, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia oraz szkoleniowe do nauki reanimacji RKO CPR. Pracownie doposażono także w sprzęt multimedialny – komplety składające się z: laptopa, tablicy interaktywnej, projektora oraz oprogramowania FlowWorks. Wartość zakupu przypadającego na jedną szkołę to ponad 16,2 tys.

Sama idea projektu narodziła się w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, która przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do zakupienia zestaw do nauki pierwszej pomocy. Jednym z pomysłodawców i wnioskodawców projektu był także Patryk Wicher ze stowarzyszenia Orion.

To bardzo ważna chwila, dzisiaj bowiem wola społeczeństwa obywatelskiego staje się rzeczywistością. Kilka miesięcy temu wymyśliliśmy projekt i poprosiliśmy mieszkańców miasta i regionu, aby go wsparli. Zebraliśmy ponad 3 tys. głosów i nasz projekt zwyciężył. To nasz, wielki wspólny sukces – podkreślił Patryk Wicher dodając, że nauka pierwszej pomocy jest niezbędna tym bardziej, że nigdy nie wiadomo, kiedy staniemy przed wyzwaniem ratowania komuś życia lub kiedy ktoś będzie musiał pomóc nam.

Porozumienie w sprawie użyczenia sprzętu dyrektorzy szkół podstawowych zawarli z Kazimierzem Chamioło, dyrektorem Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej, która zrealizowała projekt w imieniu Województwa Małopolskiego.

Przypomnijmy, w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Woj. Małopolskiego do rozdysponowania pozostawała kwota 6mln zł, podzielona między 5 subregionów. Jak zapewnił Leszek Zegzda, w przyszłym roku Małopolanie będą mogli liczyć na zwiększenie tej kwoty.

Fot. J.Z.

 

 

Share on twitter
Share on facebook