Druhowie OSP Gołkowice Górne już od stu lat spieszą z pomocą

Druhowie OSP Gołkowice Górne już od stu lat spieszą z pomocą

OSP Gołkowice Górne

Można im życzyć kolejnych stu lat tak dużego zaangażowania i nieustannego rozwoju. Już od wieku przezwyciężają wszelkie przeciwności i jednoczą swoje siły, by bezinteresownie działać ,,Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek”. Druhowie z OSP Gołkowice Górne świętowali 100-lecie istnienia swojej jednostki.

Wydarzenie rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym. Po niej odbył się uroczysty apel, podczas którego gołkowiccy druhowie otrzymali nowy, ufundowany przez samorząd województwa sztandar i proporzec dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. Członkowie MDP złożyli ślubowanie i zostali pasowani na strażaków. Ślubowanie złożyły także druhny z powstałej w tym roku Kobiecej Drużyny Pożarniczej.

W uroczystości wzięło udział wielu gości – w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP, władz samorządowych, posłowie, marszałek Witold Kozłowski i Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, nadbrygadier Piotr Filipek.

– Dzisiaj druhowie z Gołkowic Górnych przyjmują od swoich sąsiadów podziękowania za służbę – zgodną z dewizą widniejącą na strażackich sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Ja także pragnę Wam druhowie – podziękować za mężną służbę i gotowość do niesienia pomocy innym. Dziękuję za to, że podtrzymujecie strażacką tradycję i za to, że śladem założycieli OSP w Gołkowicach Górnych, wciąż kolejne pokolenia realizują to szczególne strażackie powołanie, które nakazuje chronić życie, zdrowie i mienie ofiar żywiołów i innych zdarzeń, często z narażeniem własnego życia – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Wydarzenie było okazją do przyznania odznaczeń i wyróżnień. Wśród nich był  złoty Medal Polonia Minor przyznany druhom przez marszałka i Samorządu Województwa Małopolskiego za dotychczasową działalność OSP na rzecz ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz wieloletnią służbę i pracę na rzecz Małopolski i Małopolan.

Część oficjalną zakończyła defilada. Po niej przyszedł czas na strażacki festyn.

Początki

Kiedy Polska odzyskała niepodległość, w Gołkowicach znajdowało się około 70 zabudowań. Większość z nich była kryta strzechą, przez co miejscowość często dotykały pożary. W 1922 roku gołkowiczanie postanowili założyć ochotniczą straż pożarną. W skład zarządu jednostki weszły między innymi osoby wówczas we wsi najważniejsze. Prezesem został ksiądz proboszcz Jan Cebula, naczelnikiem – Stanisław Jodłowski, a jego zastępcą – Franciszek Krzak. Gospodarzem był Leon Krzak, skarbnikiem – wójt Franciszek Cebula, a sekretarzem – kierownik szkoły Aleksander Jankowski. Pierwszymi członkami OSP zostali mieszkańcy Gołkowic Górnych, Dolnych oraz Gabonia.

W 1937 roku rozpoczęła się budowa strażackiej remizy. W 1942 roku budynek został oficjalnie oddany do użytku. W 1966 roku powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Przez lata jednostka nieustannie się rozwijała, przyjmowała nowych członków, pozyskiwała sprzęt. Strażacy brali udział nie tylko w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale i licznych szkoleniach czy zawodach, w których niejednokrotnie osiągali sukcesy.

W 1993 roku prezesem wybrany został Antoni Majerski, który funkcję tę pełni do dziś. W tym samym okresie podjęto uchwałę o rozbudowie remizy i powołano komitet rozbudowy. W 2012 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

– My, druhny i druhowie, jesteśmy spadkobiercami naszych poprzedników. Kontynuujemy ich dzieło i stale podnosimy poziom wyposażenia naszej jednostki. Straż w Gołkowicach zaczynała od używanego samochodu Ford, a obecnie do akcji wyjeżdżamy fabrycznie nowym MAN-em. Remiza została rozbudowana, a jej powierzchnia użytkowa znacznie zwiększona. Posiadamy profesjonalny sprzęt, niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Jesteśmy dumni z naszych dokonań i będziemy nadal kontynuować to wspaniałe dzieło ochotniczego pożarnictwa – zaznacza Antoni Majerski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych.

fot. Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, PSP w Nowym Sączu

Czytaj też: Prąd. Wyłączenia w powiatach, ale nie w Nowym Sączu

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

WAŻNE !

100 mln zł na inwestycje drogowe w Małopolsce

FOR HEROES [ZWIASTUN]. Premiera w MCK SOKÓŁ już 6 października

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama