Dodatkowe dwa tygodnie wolnego dla taty. Urlop ojcowski ma na Sądecczyźnie wzięcie!

Jak wynika z danych ZUS, kiedy w Małopolsce rodzi się dziecko, w domu zostaje z nim najczęściej mama. Ojcowie z Sądecczyzny stosunkowo rzadko decydują się na wykorzystanie przysługującej im części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Chętnie jednak korzystają z urlopu ojcowskiego.

Urlop macierzyński

- Zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonej matce dziecka przez 20 tygodni, gdy urodzi się jedno dziecko. Przy porodach mnogich urlop macierzyński wydłuża się od 31 do 37 tygodni, w zależności od liczby urodzonych dzieci - wyjaśnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim.

Prezydent w tekście

Dla mamy zarezerwowane jest pierwsze 14 tygodni wolnego. Jeśli później kobieta chce wrócić do pracy, pozostałą część urlopu może wykorzystać tata dziecka, pod warunkiem, że jest ubezpieczony.

Oddział ZUS w Nowym Sączu zanotował w ubiegłym roku 8691 kobiet korzystających z macierzyńskiego i tylko 177 mężczyzn.

Urlop rodzicielski

Gdy kończy się urlop macierzyński, przychodzi pora na rodzicielski. Świeżo upieczeni tata i mama mogą dysponować nim między sobą lub wykorzystać go równocześnie. Wolne, z którego można korzystać jednorazowo lub w czterech częściach, wynosi 32 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka i 34 przy ciążach mnogich.

W ubiegłym roku na Sądecczyźnie zaledwie 84 ojców zdecydowało się na ten urlop, przy liczbie aż 9533 matek, które z niego skorzystały.

Urlop ojcowski

- Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski. Ma on charakter fakultatywny, co oznacza, że ojciec dziecka może, ale nie musi z niego skorzystać. Ubezpieczony tata ma prawo do zasiłku za czas urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia - informuje Anna Szaniawska.

Wolne dni można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch, nie krótszych niż tydzień, częściach.

Z tego rodzaju zasiłku mężczyźni korzystają najczęściej. W 2018 roku pobierało go 3355 sądeczan.

fot. ilustr. pixabay

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie