Dodatkowe dwa tygodnie wolnego dla taty. Urlop ojcowski ma na Sądecczyźnie wzięcie!

Jak wynika z danych ZUS, kiedy w Małopolsce rodzi się dziecko, w domu zostaje z nim najczęściej mama. Ojcowie z Sądecczyzny stosunkowo rzadko decydują się na wykorzystanie przysługującej im części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Chętnie jednak korzystają z urlopu ojcowskiego.

wsb3

Urlop macierzyński

– Zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonej matce dziecka przez 20 tygodni, gdy urodzi się jedno dziecko. Przy porodach mnogich urlop macierzyński wydłuża się od 31 do 37 tygodni, w zależności od liczby urodzonych dzieci – wyjaśnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim.

Dla mamy zarezerwowane jest pierwsze 14 tygodni wolnego. Jeśli później kobieta chce wrócić do pracy, pozostałą część urlopu może wykorzystać tata dziecka, pod warunkiem, że jest ubezpieczony.

Oddział ZUS w Nowym Sączu zanotował w ubiegłym roku 8691 kobiet korzystających z macierzyńskiego i tylko 177 mężczyzn.

Urlop rodzicielski

Gdy kończy się urlop macierzyński, przychodzi pora na rodzicielski. Świeżo upieczeni tata i mama mogą dysponować nim między sobą lub wykorzystać go równocześnie. Wolne, z którego można korzystać jednorazowo lub w czterech częściach, wynosi 32 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka i 34 przy ciążach mnogich.

W ubiegłym roku na Sądecczyźnie zaledwie 84 ojców zdecydowało się na ten urlop, przy liczbie aż 9533 matek, które z niego skorzystały.

Urlop ojcowski

– Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski. Ma on charakter fakultatywny, co oznacza, że ojciec dziecka może, ale nie musi z niego skorzystać. Ubezpieczony tata ma prawo do zasiłku za czas urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia – informuje Anna Szaniawska.

Wolne dni można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch, nie krótszych niż tydzień, częściach.

Z tego rodzaju zasiłku mężczyźni korzystają najczęściej. W 2018 roku pobierało go 3355 sądeczan.

fot. ilustr. pixabay

MAGIK MAŁA
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]