DODATKOWA REKRUTACJA NA POLITECHNIKĘ KRAKOWSKĄ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018!

Na Politechnice Krakowskiej trwa dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Można się jeszcze rekrutować m.in. na elekrotechnikę, energetykę, informatykę, inżynierię bezpieczeństwa, biotechnologię, inżynierię środowiska, technologię chemiczną czy gospodarkę przestrzenną.

Renault2

Dodatkowa rekrutacja ruszyła 1 września. Wcześniej, bo już od 14 sierpnia można się było rejestrować na architekturę krajobrazu. Na studiach stacjonarnych I stopnia wolne miejsca (od kilku do kilkudziesięciu) zostały jeszcze na następujących kierunkach: architektura krajobrazu (Wydział Architektury), fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki), elektrotechnika, energetyka, informatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), budownictwo, inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii i i infrastruktura komunalna (Wydział Inżynierii Środowiska), biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologie i nanomateriały, technologia chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim (Wydział Mechaniczny).

Kandydaci zainteresowani dodatkową rekrutacją na PK dokonują elektronicznej rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie uczelni www.pk.edu.pl w dziale „Rekrutacja”. Na studia stacjonarne I stopnia rejestracja będzie możliwa do 13 września 2017 r., natomiast na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 18 września. Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunku architektura krajobrazu rejestrowali się do 6 września br.

Szansę na podjęcie studiów mają także kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia na PK i którym - dzięki odwołaniu od wyniku matury wniesionemu do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji. Do 30 września 2017 r. mogą oni złożyć wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a uczelnia uwzględni zweryfikowany wynik matury. Przyjęcie na studia nastąpi, gdy nowy wyniki matury spełni kryteria punktowe, ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja uzupełniająca na podstawie zweryfikowanego wyniku matury dotyczy wyłącznie rekrutacji na rok 2017/18 oraz tego kierunku studiów, o przyjęcie na który ubiegał się kandydat uprzednio.

Politechnika Krakowska to ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów, wysoko wykwalifikowana kadra, dostęp do najnowszych technologii, badania naukowe i innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach, współpraca z uczelniami na całym świecie i współpraca z przemysłem.

Uczelnia kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych na siedmiu wydziałach: Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Mechanicznym.

PK prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę naukową i wymianę studencką z ośrodkami akademickimi w większości krajów Unii Europejskiej. Od ponad 25 lat współpracuje z jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych na świecie - Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN).

Studenci PK rozwijają swoje zainteresowania w kilkudziesięciu kołach naukowych, mają możliwości rozwoju pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz w Centrum Sportu i Rekreacji. Politechnika znakomicie wpisała się w historię polskiego sportu - wśród absolwentów jest dwudziestu trzech olimpijczyków.

Krakowska uczelnia patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym, wspierając funkcjonowanie teatru, chóru akademickiego i orkiestry. Organizuje wystawy w kilku swoich galeriach, prowadzi radio internetowe, wydaje czasopismo, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem.

Uczelnia, z siedzibą w pobliżu zabytkowego centrum Krakowa przy ul. Warszawskiej, mieści się na trzech kampusach. Obok obiektów dydaktycznych, dobrze wyposażonych pracowni i laboratoriów, są tu stołówki i kawiarnie, klub studencki i nowoczesne hale sportowe. Politechnika oferuje studentom ponad dwa tysiące miejsc w domach studenckich i zapewnia wiele form pomocy materialnej.

Uczelnia z powodzeniem realizuje ważny cel, jakim jest współpraca z przemysłem. Długa jest lista firm i światowych korporacji, w których studenci Politechniki Krakowskiej odbywają praktyki i staże.

- Oprócz wiedzy i umiejętności nasi studenci już w trakcie kształcenia zdobywają praktyczne zawodowe doświadczenia. Jest to możliwe dzięki współpracy uczelni z pracodawcami różnych branż, którzy uczestniczą w tworzeniu programów studiów, oferują praktyki i staże. Najświeższym przykładem takiej współpracy są nasze nowe kierunki i specjalności, które będziemy prowadzić wspólnie z pracodawcami z Krakowskiego Holdingu Komunalnego czy firmy Newag. Wiedza i umiejętności ze studiów, wsparte takim praktycznym doświadczeniem, dają naszym absolwentom znakomitą pozycję na rynku pracy, w pół roku po dyplomie pracuje 90 procent naszych wychowanków, większość znajduje zatrudnienie jeszcze podczas studiów - mówi rektor PK prof. Jan Kazior.

Na rok akademicki 2017/18 Politechnika Krakowska przygotowała 3217 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, a na wszystkich rodzajach i stopniach studiów ponad 5,5 tys. miejsc.

Więcej o uczelni na www.pk.edu.pl

mat. Partnera
GRADZIEL

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.