Dlaczego warto zapisać się na kurs dietetyki w Krakowie?

Dlaczego warto zapisać się na kurs dietetyki w Krakowie?

Epidemia otyłości oraz choroby wynikające z niewłaściwych nawyków żywieniowych  sprawiają, że coraz więcej pacjentów wymaga profesjonalnej opieki dietetyków i specjalistów ds. dietetyki. Już dziś zawody te są pilnie poszukiwane, a z upływem lat zapotrzebowanie na nie będzie tylko wzrastać.

Czy dietetyk to przyszłościowy zawód?

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, podwyższoną masę ciała odnotowuje się u 2 mld ludzi, a każdego roku powoduje ona 3 mln zgonów. W Polsce sytuacja również wygląda nieciekawie – do 2025 roku otyłość wśród kobiet wyniesie 26%, a u mężczyzn – 30%. Z nadmierną masą ciała boryka się również co piąte polskie dziecko. Otyłość to nie tylko problem natury estetycznej, ale poważna choroba, która sprzyja rozwojowi cukrzycy typu II, niektórych typów nowotworów i schorzeniom układu sercowo-naczyniowego. Zwiększa ona również ryzyko wystąpienia zmian zwyrodnieniowych stawów i kości, a także zaburzeń hormonalnych i metabolicznych.

Rosnąca liczba pacjentów z otyłością sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych dietetyków i specjalistów ds. dietetyki z roku na rok będzie większe. Z tego powodu kierunki studiów związane z żywieniem i kursy dietetyki w Krakowie są częstym wyborem przyszłych studentów oraz słuchaczy.

Jakie zajęcia odbywają uczestnicy kursu dietetyki w Krakowie?

    W Szkole Policealnej GoWork.pl w Krakowie, kursanci odbywają zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W planie kursu przewidziano przedmioty takie jak anatomia i fizjologia człowieka, psychologia w dietetyce czy kontrola jakości oraz przechowywania produktów spożywczych. Kursanci uczą się również prowadzenia dokumentacji pacjentów, układania indywidualnych jadłospisów zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów i układania diet specjalnego przeznaczenia (np. wegetariańskich, sportowych, dla alergików). W całym kursie przewidziano ponad 200 godzin zajęć.

Kurs dietetyki w Krakowie ze Szkołą Policealną GoWork.pl

W Szkole Policealnej GoWork.pl zajęcia prowadzą wykwalifikowani dietetycy z wieloletnim doświadczeniem w oświacie oraz uprawnieniami pedagogicznymi, którzy przygotowują zajęcia w oparciu o autorskie programy nauczania zgodne z podstawą programową. Dzięki temu kursanci mają możliwość poznania branży dietetycznej od kuchni. Do ich dyspozycji jest wiele materiałów dydaktycznych – model szkieletu ludzkiego, tablice edukacyjne, plansze medyczne i inne. Po zdaniu egzaminu, otrzymują oni dyplom i zaświadczenie o ukończonym kursie. Specjaliści ds. dietetyki po szkole policealnej mogą szukać zatrudnienia w przychodniach, sanatoriach, firmach cateringowych, ośrodkach rekreacyjnych i sportowych lub założyć własne gabinety poradnictwa dietetycznego.