Darmowa opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy. Jest warunek

Darmowa opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy. Jest warunek

lekarz

Jak wynika z komunikatu Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Ukraińcy przybywający do naszego kraju będą mieli zapewnioną opiekę medyczną. Za świadczenia zapłaci NFZ ze środków budżetu państwa.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warunkiem uzyskania darmowej pomocy jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisku stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzającego legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Nowe przepisy, które będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego, obejmą placówki medyczne, które podpisały kontrakt z NFZ. Zasady udzielania świadczeń i ich rozliczania będą takie same, jak w przypadku polskich pacjentów.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu w języku ukraińskim

Od niedzieli rano (27 lutego) TPK działa także w języku ukraińskim. Jeden bezpłatny numer dla całej Polski to 800 137 200.

Rozwiązanie to jest dostępne poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, to znaczy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, a w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Sytuacje, w których można korzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu:

  • nagłe zachorowanie,
  • nagłe pogorszenie stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach TPK można otrzymać poradę pielęgniarki/położnej lub lekarza w formie telekonsultacji.

Ukraińscy pacjenci w placówkach medycznych

Co prawda rozwiązania prawne są w trakcie przygotowania, jednak świadczeniodawcy nie powinni odmawiać pomocy potrzebującym Ukraińcom, odsyłać ich do innego świadczeniodawcy ani domagać się zapłaty czy wystawiać faktur. Każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy powinien być natomiast udokumentowany na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.


Czytaj też:

Sądecczyzna. Ruszają zbiórki darów dla mieszkańców Ukrainy

Share on twitter
Share on facebook