Budżet obywatelski to twoja sprawa

Jak zachęcać obywateli do głosowania oraz w jaki sposób usprawnić proces głosowania nad projektami budżetów obywatelskich? Na te i wiele innych pytań próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji poświęconej tematyce budżetów obywatelskich. Konferencja odbyła się w Hotelu Ibis w Nowym Sączu.

wsb3

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele miast i gmin naszego regionu, którzy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami z dotychczasowych doświadczeń związanych z weryfikacją i realizacją projektów budżetu obywatelskiego. W czasie konferencji odbyły się także dwa panele dyskusyjne. Paneliści odpowiadali na pytania, wyjaśniali nieścisłości, ale przede wszystkim zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można usprawnić proces głosowania, jakie zasady wprowadzić, aby unikać fałszowania głosów, co zrobić, aby społeczeństwo posiadało wiedzę o tym, że można głosować i zgłaszać projekty, ale przede wszystkim jak uświadomić obywateli, że budżet obywatelski jest sposobem na ich czynne uczestnictwo w życiu społecznym.

Budżet obywatelski pozwala bowiem mieszkańcom województw, miast i gmin w skali mikro decydować o tym, na co wydać wspólne pieniądze. Mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami być ich autorami. Dzięki temu możliwie staje się kształtowanie najbliższego otoczenia, formułowanie potrzeb a później ich realizacja. Dzięki budżetom obywatelskim mieszkańcy mogą głosować na to, co dla nich w małych społecznościach lokalnych jest szczególnie ważne.

Jaka jest przyszłość sposobu głosowania w budżecie obywatelskim? Uczestnicy konferencji wspominali o możliwości  stworzenia mobilnej aplikacji do głosowania. Jak wynikało z przeprowadzonej ewaluacji 1 edycji Budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego – spora cześć głosujących wybrała sposób głosowania online, dlatego też ta droga prawdopodobnie będzie przyszłością głosowania.

(…)Najbardziej aktywną grupą głosującą była grupa z przedziału wiekowego od 25-35 roku życia. Zaraz po nich byli 36 do 45 latkowie. Najskuteczniejszym kanałem przekazu informacja o budżecie obywatelskim były media społecznościowe typu Facebook. Media tradycyjne typu gazety nie przynosiły zbyt dużego skutku – mówiła Maria Olszańska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W konferencji uczestniczyli:

Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju, Krzysztof Klęczar, burmistrz Kęt,  Agnieszka Tetkowska z Rudy Śląskiej, Maria Olszańska z Urzędu MarszałkowskigoWojewództwa Małopolskiego, Paweł Kupczak, przedstawiciel Instytutu Myśli Innowacyjnej, Mateusz Płoskonka, dyrektor, Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, Tomasz Ryncarz z Bochni, Daniel Śmierciak, sekretarz, Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Krzysztof Ziaja, prezes, Stowarzyszenia Osiedle Kochanowskiego.

Prowadzeniem i moderacją paneli dyskusyjnych zajmował się Tomasz Zacłona z PWSZ w Nowym Sączu.

Wszystkich zainteresowanych budżetem obywatelskim zapraszamy na stronę internetową Budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego: https://bo.malopolska.pl/index.php

 

JULAPO
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]