Nowy Sącz: kolejny most na Dunajcu do 2022?

Do 2022 ma powstać 3-kilometrowy łącznik od ulicy Piramowicza DK 87 do DW 969 wraz z mostem na Dunajcu - poinformował w ubiegłym tygodniu Leszek Zegzda z Zarządu Województwa. Małopolska na ten cel przeznaczy 60 milionów złotych. 

- Choć powstanie inwestycji zaplanowano dopiero za trzy lata, już teraz rozstrzygany jest przetarg na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia”, która pozwoli na realizację przedsięwzięcia - tłumaczy Leszek Zegzda.

Prezydent w tekście

Powstanie łącznika odciążyłoby Nowy Sącz od tranzytu oraz ułatwiłoby komunikację mieszkańcom miasta oraz wszystkim, którzy chcą do niego dojechać.

Wpłynęły trzy oferty opiewające na 795 tys zł, 1,13 mln i 2,2 mln. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali się, iż do 30 listopada 2019 roku zakończą realizację zadania. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ma przeznaczone na sfinansowanie tego zamówienia, 500 tys zł, a co za tym idzie  - nie wiadomo, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty.

Zarządca Dróg Wojewódzkich w Krakowie wymaga, aby w trakcie opracowywania koncepcji oferent zaproponował, co najmniej trzy warianty przebiegu połączenia DK 87  z DW 969. Zobligowany jest także, aby uwzględnić wniosek samorządu miasta Nowego Sącza proponujący rozważenie przebiegu nowej drogi klasy technicznej ,,G" od ul. Węgierskiej w rejonie ul. Piramowicza w Nowym Sączu, poprzez nowy most przez Dunajec, w kierunku zrealizowanych po zachodniej stornie rzeki dróg głównych i powiązania z nimi (uwzględnienie planowanej drogi w Gminie Chełmiec wzdłuż wałów Dunajca).

Droga ma być jednojezdniowa, dwupasmowa o przekroju 2 x 3,5 metra, pobocze będzie wzmocnione kruszywem. Po jednej stronie planuje się także ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 metra oddzieloną od jezdni i powiązaną z trasami EuroVelo 11 i VeloDunajec. Długość Projektowanego mostu przez Dunajec będzie zależna od warunków terenowych wynikających z przyjętych rozwiązań lokalizacyjnych oraz wybranego wariantu przebiegu drogowego i będzie wynosić około 700 metrów.

 

Z całym opisem przedmiotu zamówienia można zapoznać się TUTAJ

 

 

Fot. UMWM

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie