Nowy Sącz: kolejny most na Dunajcu do 2022?

Do 2022 ma powstać 3-kilometrowy łącznik od ulicy Piramowicza DK 87 do DW 969 wraz z mostem na Dunajcu - poinformował w ubiegłym tygodniu Leszek Zegzda z Zarządu Województwa. Małopolska na ten cel przeznaczy 60 milionów złotych. 

Renault2

- Choć powstanie inwestycji zaplanowano dopiero za trzy lata, już teraz rozstrzygany jest przetarg na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia”, która pozwoli na realizację przedsięwzięcia - tłumaczy Leszek Zegzda.

Powstanie łącznika odciążyłoby Nowy Sącz od tranzytu oraz ułatwiłoby komunikację mieszkańcom miasta oraz wszystkim, którzy chcą do niego dojechać.

Wpłynęły trzy oferty opiewające na 795 tys zł, 1,13 mln i 2,2 mln. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali się, iż do 30 listopada 2019 roku zakończą realizację zadania. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ma przeznaczone na sfinansowanie tego zamówienia, 500 tys zł, a co za tym idzie  - nie wiadomo, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty.

Zarządca Dróg Wojewódzkich w Krakowie wymaga, aby w trakcie opracowywania koncepcji oferent zaproponował, co najmniej trzy warianty przebiegu połączenia DK 87  z DW 969. Zobligowany jest także, aby uwzględnić wniosek samorządu miasta Nowego Sącza proponujący rozważenie przebiegu nowej drogi klasy technicznej ,,G" od ul. Węgierskiej w rejonie ul. Piramowicza w Nowym Sączu, poprzez nowy most przez Dunajec, w kierunku zrealizowanych po zachodniej stornie rzeki dróg głównych i powiązania z nimi (uwzględnienie planowanej drogi w Gminie Chełmiec wzdłuż wałów Dunajca).

Droga ma być jednojezdniowa, dwupasmowa o przekroju 2 x 3,5 metra, pobocze będzie wzmocnione kruszywem. Po jednej stronie planuje się także ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 metra oddzieloną od jezdni i powiązaną z trasami EuroVelo 11 i VeloDunajec. Długość Projektowanego mostu przez Dunajec będzie zależna od warunków terenowych wynikających z przyjętych rozwiązań lokalizacyjnych oraz wybranego wariantu przebiegu drogowego i będzie wynosić około 700 metrów.

 

Z całym opisem przedmiotu zamówienia można zapoznać się TUTAJ

 

 

Fot. UMWM

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.