Sprawa z obwodnicą Chełmca i Piwnicznej-Zdroju w zawieszeniu. Propozycje za drogie

Przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę zarówno obwodnicy Chełmca, jak i Piwnicznej-Zdroju zostały unieważnione. Decydującym czynnikiem była cena zaproponowana przez oferentów za wykonanie zadania. Znacznie przekraczała ona kwotę, którą GDDKiA zamierzała wydać na ww. inwestycje. 

Na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28 było dwóch chętnych. Obydwie propozycje przewyższały kwotę 32 612 329,38 zł brutto, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zagospodarowała na sfinansowanie zamówienia.  Jak informuje Iwona Mikrut-Purchla z GDDKiA, oferta z najniższą ceną była wyższa od tej planowanej aż o 22 558 603,53 zł.

Podobnie było z przetargiem dotyczącym obwodnicy Piwnicznej-Zdroju w ciągu drogi krajowej 87.  Złożono cztery oferty, zawierające ceny od 2 637 120,00 zł do 4 597 740 zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na to zadanie 1 915 725,00 zł, czyli najniższa cenowo oferta była wyższa o 721 395,00 zł.

Iwona Mikrut-Purchla tłumaczy, iż postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione zgodnie z ustawą Pzp art.93 ust.1 pkt 4 : „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Jednocześnie zapewnia, że wkrótce mają zostać ogłoszone przetargi na wyżej wymienione inwestycje.

Fot. ilustr. pixabay

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.