Będzie dodatek do emerytury dla strażaków – ochotników oraz dla goprowców

Będzie dodatek do emerytury dla strażaków – ochotników oraz dla goprowców

1 stycznia zaczynają obowiązywać zapisy Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, mocą których strażacy – ratownicy z jednostek OSP oraz goprowcy otrzymają comiesięczne dodatki do emerytur w kwocie 200 zł. Dodatek będzie przysługiwał mężczyznom, którzy skończyli 65 lat życia i przez minimum 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych OSP oraz paniom po ukończeniu 60 lat życia i po 20 latach czynnej służby w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikom górskim (ochotnikom TOPR i GOPR).

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat.  Dodatek ma przysługiwać tylko osobom, które przynajmniej raz w roku uczestniczyły w akcjach ratowniczych. Decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego będzie wydawał komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze wypłacane będą przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego

Regulacja wprowadza ponadto legitymacje strażaka ochotnika uprawniające do zniżek oraz reguluje kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.Sejm uchwalił ustawę 2 grudnia. W miniony poniedziałek podpisał ją prezydent Andrzej Duda.
fot. ilustracyjne pixabay

Czytaj też:

Ktoś strzelał w Nowym Sączu z wiatrówki? Policja wyjaśnia sprawę