Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Rytro

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Rytro

Rytro

Gmina Rytro to najmniejsza pod względem wielkości gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała następujące inicjatywy:

  • Ekoenergetyczne-klimatyczne 
  1. zamontowano panele fotowoltaiczne przy budowie przedszkola gminnego,
  2. pozyskano dotacje do wymiany źródeł ciepła (kotłów) i termomodernizacji skorupy budynków w ramach projektu RPMP „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w gminie Rytro”.
  3. w 51 budynkach zlikwidowano nieefektywne źródła ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”.
  • Związane z gospodarką odpadami 
  • opracowano projekt funkcjonalny oczyszczalni ścieków.
  • Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców
  • prowadzono gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu ,,Czyste Powietrze” w ramach którego zostało złożonych 29 wniosków i przeprowadzono 5 kontroli.

Ilość realizowanych przedsięwzięć środowiskowych jest adekwatna do pozycji gminy pod względem obszarowym w powiecie nowosądeckim.

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Huczne i barwne święto. Stowarzyszenie Lachów Sądeckich ma 25 lat [ZDJĘCIA]

logotyp

 

Reklama