Analiza infrastruktury technicznej w gminie Rytro

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Rytro

Rytro

Przedstawiamy analizę infrastruktury technicznej w gminie Rytro.

W gminie Rytro istnieje 949 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 259 mieszkań. Ta ilość jest znacznie mniejsza od ilości dla województwa małopolskiego (385,20). Jest również mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

Instalacje wodociągowo-sanitarne posiada 97,78% mieszkań. Jest to wartość wyższa w stosunku do  województwa małopolskiego (97,75%), a także do Polski (97,71%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 2/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej to Korzenna.

Centralne ogrzewanie

85,98% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to taka sama wartość  jak dla  województwa małopolskiego (85,98%), a wyższa wartość na tle Polski (85,62%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 1/11. Gmina na kolejnej pozycji to Nawojowa, a na najniższej pozycji Gródek nad Dunajcem.

Gazyfikacja

0,64% mieszkań posiada gaz. Jest to znikomy procent na tle województwa małopolskiego (66,60%),  a także Polski (58,23%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 11/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka.

Edukacja

W gminie są 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 125 dzieci. W gminie funkcjonuje 1 szkoła podstawowa.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie funkcjonuje 1 biblioteka posiadająca księgozbiór liczący ponad 14 tysięcy książek.

Infrastruktura sportowa

W gminie funkcjonuje Ryterski Ośrodek Rekreacyjny z zapleczem stacji narciarskiej oraz lodowiskiem. Na terenie rozpościerają się liczne szlaki górskie oraz trasy rowerowe EuroVelo.

Baza noclegowa

W gminie istnieją 2 hotele, 1-trzygwiazdkowy i 1-dwugwiazdkowy.

PODSUMOWANIE:

Najmocniejsze strony to dobrze rozbudowaną sieć wod-kan, c.o., a także bogata oferta sportowa. Najsłabsze strony to słabo rozwinięta gazyfikacja.Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 1284 na 1523 gmin wiejskich z punktacją 30,38.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj także:Radni zdecydowali o nazwach rond. Obyło się bez bajek

logotyp

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama