Ambasador Sądeckiego Sztetlu – Władysław Żaroffe

Ambasador Sądeckiego Sztetlu – Władysław Żaroffe

Jest jednym z ostatnich żyjących świadków likwidacji getta w Nowym Sączu. Były żołnierz AK, społecznik, 95-letni Władysław Żaroffe został dziś uhonorowany tytułem Ambasadora Sądeckiego Sztetlu.

Uroczysta gala odbyła się w Hotelu Beskid.

Władysław Żaroffe jako żołnierz Armii Krajowej, czynnie angażował się w walkę z Niemcami.  Współpracował ze znanym sądeckim kurierem, Zbigniewem Rysiem. W jego rodzinnym domu znajdował się punkt przerzutowy. W 1940 r. mieszkał tam Jan Karski.

Sądecki Sztetl wręczając statuetkę Ambasadora szczególnie jednak wyróżnił Władysława Żaroffe za pracę na rzecz utrwalania pamięci o Żydach, którzy mieszkali w Nowym Sączu w okresie okupacji.

-Wykonał ogromną pracę dla utrwalenia pamięci o sądeckich Żydach. Po wojnie opracował pierwsze plany getta, był świadkiem likwidacji getta, widział marsze śmierci, zgromadził mnóstwo fotografii z tamtych wydarzeń, a także wiele świadectw tego okresu. My możemy teraz z tego wszystkiego korzystać i przekazywać następnym pokoleniom – mówi historyk Łukasz Połomski z Sądeckiego Sztetlu. 

Władysław Żaroffe z powodów zdrowotnych nie mógł pojawić się osobiście na uroczystej gali. W jego imieniu statuetkę Ambasadora Sądeckiego Sztetlu odebrała jego córka – Daniela.

Dzisiejsza nagroda jest dla taty wspaniałym podziękowaniem za jego pracę i długoletnie wysiłki w gromadzeniu  dokumentów historycznych, tym bardziej, że jest jednym z ostatnich świadków tych okrutnych wydarzeń sprzed lat – mówiła Daniela Żaroffe. – Jestem bardzo dumna ze swojego ojca. 

Tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu jest przyznawany osobom i instytucjom zaangażowanym w dialog międzyreligijny i zasłużonym w dbaniu o dziedzictwo historyczne mniejszości narodowych. Gala wręczenia statuetki odbyła się w przeddzień  Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych.

Monika Chrobak

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook