9,7 tysiąca Ukraińców i 50 Nepalczyków pracuje na Sądecczyźnie. W rejestrach ZUS rekordowa liczba cudzoziemców

9,7 tysiąca Ukraińców i 50 Nepalczyków pracuje na Sądecczyźnie. W rejestrach ZUS rekordowa liczba cudzoziemców

Przybywa cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w ZUS. Na koniec marca w Małopolsce było ich 66,3 tysiąca. To o 3 tysiące więcej niż na koniec grudnia 2020 roku.

Tak wysokiej liczby obcokrajowców nie notowano dotychczas w rejestrach ZUS w regionie. Ich liczba wzrosła o ponad 6 tys. w porównaniu do czasu sprzed pandemii – na koniec lutego 2020 r. było ich 60,1 tysiąca. Podobnie jest w całym kraju. Liczba ubezpieczonych cudzoziemców to już ponad 780 tysięcy. Dla porównania na koniec 2020 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS było 725 tysięcy.

Spadek na początku pandemii

Spadek liczby pracujących cudzoziemców w naszym regionie nastąpił po ogłoszeniu epidemii Covid-19. Pod koniec lutego, czyli jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii było ich 60,1 tysiąca. Do czerwca ich liczba spadła do 54,7 tysiąca. Koniec roku przyniósł jednak znaczny wzrost liczby obcokrajowców – w rejestrach ZUS było ich 63,3 tysiąca.

Najliczniej z Ukrainy

W naszym regionie najliczniejszą grupą obcokrajowców zgłoszonych w ZUS wciąż są obywatele Ukrainy. Na koniec marca było ich ponad 47 tysięcy (w Krakowie niemal 30,6 tys., w Nowym Sączu przeszło 9,7 tys., w Chrzanowie – 4,5 tys., natomiast w Tarnowie – prawie 2,3 tys.). Co oznacza, że w ostatnim kwartale przybyło 1,7 tys. przedstawicieli tego państwa. Również w kraju najwięcej zatrudnionych jest Ukraińców – ponad 564 tysiące.

Przedstawiciele 121 krajów

W Małopolsce obcokrajowcy zgłoszeni w ZUS to przedstawiciele 121 krajów. Większość z nich pochodzi ze wschodu. Poza Ukraińcami liczną grupę cudzoziemców stanowią Białorusini, których pracuje 2,5 tys. w Małopolsce. Dalsze miejsca zajmują Gruzini (1,5 tys.) i Rosjanie (1,3 tys.).

Ponad tysiąc Hindusów

W rejestrach małopolskich placówek ZUS nie brakuje również przybyszy z bardziej odległych państw. W Krakowie jest liczna grupa Hindusów – niemal  1,2 tysiąca. W sądeckiej placówce zgłoszono niemal 50. Nepalczyków, w chrzanowskiej zaś kilkudziesięciu obywateli Bangladeszu.  W Tarnowie natomiast pracuje kilkunastu Afgańczyków.

Liczba obcokrajowców luty 2020 r.

Liczba obcokrajowców grudzień 2020 r.

Liczba obcokrajowców marzec 2021 r.

Oddział ZUS w Chrzanowie

4 780

5 205

5 396

Oddział ZUS w Krakowie

41 051

44 686

46 386

Oddział ZUS w Nowym Sączu

11 838

10 991

11 806

Oddział ZUS w Tarnowie

2 420

2 411

2 677

Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS; województwa małopolskiego

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama