9. Nowosądecki Pokłon Trzech Króli bez tłumów na ulicy, ale jednak się odbył

9. Nowosądecki Pokłon Trzech Króli bez tłumów na ulicy, ale jednak się odbył

Bez medialnego rozgłosu, bez tłumu rodzin z dziećmi, spod ruin zamku w Nowym Sączu wyruszyli Trzej Królowie, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus w Bazylice św. Małgorzaty. – Nie wyobrażaliśmy sobie 6 stycznia bez Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli – mówi Barbara Porzucek, która od dziewięciu lat organizuje wydarzenie.

Nowosądecki Pokłon Trzech Króli zrodził się z inicjatywy Bożeny Jawor, byłej wiceprezydent Nowego Sącza.

– To ona zaprosiła grupę Sądeczan – w tym mnie i męża – do realizacji tego pomysłu 9 lat temu i to ona również namówiła nas , żebyśmy nie rezygnowali z IX Pokłonu. Niestety, by być w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym roku nie informowaliśmy o tym wydarzeniu. Trzej Królowie (Jan Kożuch, Czesław Sarota, Tadeusz Zawiślan) w asyście grającego na akordeonie Anioła (Aleksander Porzucek) i z Gwiazdą (Józef Stec – niósł ją po raz 9.) – czyli przepisowe pięć osób – przeszli spod ruin zamku do Bazyliki świętej Małgorzaty, by tam oddać pokłon Dzieciątku Jezus – relacjonuje Barbara Porzucek, która wyreżyserowała dzisiejsze wydarzenia.

Trzej Królowie w Bazylice już wspólnie z wiernymi odśpiewali „Pastorałkę sądecką” Aleksandra Porzucka i Jerzego Masiora. 

Gości prowadził ks. proboszcz dr Jerzy Jurkiewicz.

***

WARTO WIEDZIEĆ

Dzisiaj, 6 stycznia, obchodzimy jedno z najstarszych świąt w Kościele – Epifanię Objawienie Pańskie czyli popularnie zwane u nas w Polsce – Święto Trzech Króli.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus opisał Ewangelista św. Mateusz. Trzej Mędrcy być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy, a potem, po wskazaniu przez króla Heroda, do Betlejem.

Mędrcy, otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Złoto, symbol królewskości. My chrześcijanie, także chcemy, aby Jezus był obecny we wszystkich ludzkich działaniach, by sprawował swoją królewską władzę sprawiedliwości, świętości i pokoju nad wszystkimi duszami.

Ofiarowują mu kadzidło, symbol nadziei pokładanej w Bogu. Kadzidłem są nasze prośby, aby nasze życie było szlachetną miłą wonnością Chrystusa.

Wraz z Trzema Królami ofiarujmy także mirrę, ponieważ Bóg wcielony, jako Człowiek, weźmie na Siebie nasze słabości i będzie dźwigał nasze cierpienia.

W osobach Trzech Króli Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon.

Pokłon Trzech Króli przywraca starą polską tradycję jasełek ulicznych – radosnych, wielobarwnych pochodów rozśpiewanych i uśmiechniętych kolędników głoszących na ulicach i placach radosną i Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa.

Barbara Porzucek

A TO CIEKAWE

„Pastorałka sądecka” śpiewana jest i grana nie tylko w Nowym Sączu. Wykorzystali ją podczas Pochodu Trzech Króli m.in. organizatorzy tego wydarzenia w… Sopocie.

Fot. Barbara Porzucek

Share on twitter
Share on facebook