6 stycznia ulicami miasta przejdzie korowód VI Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli

6 stycznia ulicami miasta przejdzie korowód VI Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli

Będą trzej królowie, Święta Rodzina oraz żywa szopka. W Święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie Świętem Trzech Króli, 6 stycznia, odbędzie się VI Nowosądecki Pokłon Trzech Króli. Ta religijno-artystyczna impreza, jak nazywa ją jedna z organizatorek, Barbara Porzucek, staje się już nowosądecką tradycją. 

Nowosądecki Pokłon Trzech Króli zastał zapoczątkowany w 2012 roku. Inicjatorką była Bożena Jawor. Za kilka dni sądeczanie znów wyruszą o godz. 10.30 z placu przy ulicy Gwardyjskiej, by wraz z trzema królami ze słowami najpiękniejszych polskich kolęd pokłonić się nowo narodzonemu Dzieciątku Jezus i Świętej Rodzinie. W rolę Maryi i Józefa wcielą się w tym roku Justyna i Piotra Kudybowie. Małego Jezusa zagra ich ośmiomiesięczny syn Piotruś.

-Nowosądecki Pokłon Trzech Króli to radosna manifestacja naszej wiary. Cieszymy się z narodzin Pana Jezusa i chcemy tę radość wyrazić – mówi ks. dr Jerzy Jurkiewicz, proboszcz sądeckiej fary.

Za scenariusz i przebieg pochodu odpowiadają nauczyciele i muzycy z I LO w Nowym Sączu: Barbara i Aleksander Porzuckowie.

-Wyruszymy punktualnie o godz. 10.30 z placu przy ulicy Gwardyjskiej. W barwnym korowodzie przemaszerujemy ulicą Lwowską. obok ulicy Zakościelnej zatrzymamy się, by posłuchać przesłania Proroka. Dalej pójdziemy do Rynku. W scenariuszu opieramy się na tekście Ewangelii wg św. Mateusza – mówi Barbara Porzucek.

Jako prorok wystąpi w tym roku profesor Wojciech Kudyba.

Za stroje i scenografię wydarzenia odpowiada Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

-Wzięliśmy na siebie bardzo ważną rzecz, a mianowicie stroje. Będą one nawiązywać do epoki. Odpowiadamy także za przygotowanie żłóbka oraz za oprawę artystyczną. Stroje przygotowała pani Anna Skierska. Potrafi ona ogarnąć tę wielobarwność i charakterystykę strojów Wschodu, nawiązując jednak do współczesności – mówi Antoni Reszkiewicz, wicedyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

-Gdyby ktoś chciał się przebrać, zapraszamy do nas, udzielimy porady, jak najlepiej dobrać strój – dodaje.

VI Nowosądecki Pokłon Trzech Króli tradycyjnie zakończony zostanie odśpiewaniem „Pastorałki Sądeckiej”, autorstwa dr. Jerzego Masiora, do której muzykę napisał Aleksander Porzucek.

-A po Pochodzie zapraszam wszystkich na mszę świętą na godz. 12 do Bazyliki Św. Małgorzaty – podkreśla ks. dr Jerzy Jurkiewicz.

Do uczestnictwa w pokłonie organizatorzy zapraszają wszystkich sądeczan.

– Z roku na rok jest nas coraz więcej. W tym roku zrobiliśmy ponad 700 koron, które rozdamy uczestnikom. 

Fot. Ilustracyjne – zeszłoroczny, V Nowosądecki Pokłon Trzech Króli, z arch. Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, Agnieszka Małecka. 

 

Share on twitter
Share on facebook