,,Węgierska Bis” do kosza. Nowy pomysł ma być antidotum na korki

,,Węgierska Bis” do kosza. Nowy pomysł ma być antidotum na korki

Rozwiązanie komunikacyjne znane pod nazwą ,,Węgierska Bis” jest niedopuszczalne według nowych władz miasta. – Jestem przeciwnikiem tego rozwiązania. Uważam je za szkodliwe dla mieszkańców. Ten projekt nie będzie realizowany. Nie popieram takiego rozwiązania, by TIR-y dojeżdżały na ulicę Konstanty, bo tam mieszkają sądeczanie – mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Ludomir Handzel i przedstawił propozycję drogi, której budowa odciążyłaby ulicę Węgierską, a do której powstania nie ma konieczności wyburzania żadnego domu. 

Wówczas radna z ramienia Koalicji Nowosądeckiej Marta Poremba tłumaczyła bezzasadność pomysłu wcześniejszych władz miasta, aby drogę, która miałaby odkorkować ulicę Węgierską poprowadzić równolegle do obecnej ulicy.

– Teraz mówimy o drodze, która miałaby połączyć ulicę Piramowicza przeprawą mostową, trzecim mostem na Dunajcu z istniejącą obwodnicą zachodnią, a ją z obwodnicą, co do której gmina Chełmiec ma już decyzje środowiskowe. Ta propozycja jest akceptowana przez mieszkańców osiedla Wólki. Jest ona zgodna z tym, o co przez kilka lat wnosili do prezydenta Nowaka. Inwestycja jest realizowana przez zarząd dróg wojewódzkich i to oni mają na nią środki – zaznaczała.

Odnosząc się do tej kwestii Leszek Zegzda podkreślił, że jest usatysfakcjonowany, iż udało mu się, kiedy pracował w Województwie Małopolskim uzyskać 60 milionów na budowę  3-kilometrowego łącznika ulicy Piramowicza z drogą wojewódzką 969 wraz z mostem na Dunajcu.

Antidotum na korki 

Dzisiaj w ślad za słowami prezydenta miasta oraz klubu radnych Koalicji Nowosądeckiej, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcin Poręba ponownie przedstawił propozycję przebiegu nowej drogi, która zdaniem władz miasta będzie antidotum na problemy komunikacyjne w mieście. Jak podkreślił – jest to wariant nie tylko ekonomiczny, ale również nie wpływający negatywnie na jakość życia mieszkańców.

Propozycja ma być odpowiedzią miasta na problemy z zakorkowanymi ulicami, a w szczególności na zatłoczoną ulicę Węgierską. Poręba wskazuje na konieczność budowy dodatkowego mostu na rzece Dunajec oraz połączenia ul. Węgierskiej z obwodnicą Zachodnią po stronie gminy Chełmiec.

– Mamy propozycję rozwiązania tego problemu. Jest to propozycja przemyślana. Przebieg obwodnicy prowadzony jest po terenach niezabudowanych, z dala od zabudowy mieszkaniowej i terenów ogródków działkowych oraz uwzględnia projektowaną przez gminę Chełmiec drogę wzdłuż wałów Dunajca. Tym samym nie wprowadza ruchu w osiedle Wólki – tłumaczył dr Poręba

-Proponowany przebieg pozwoli stworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej na terenach niezabudowanych, a tym samym stworzyć korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości – dodaje Marcin Poręba

W minionej kadencji pomysłem na odciążenie zakorkowanej ul. Węgierskiej była budowa tzw. ,,Węgierskiej Bis”. Temat został poruszony podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Wówczas prezydent Ludomir Handzel wyraził swoją dezaprobatę względem pomysłu budowy w proponowanej, przez wcześniejszych włodarzy miasta, formie.

 

Fot. KNB

Reklama