WAŻNE! Od października numer 997 nie łączy z sądecką Policją. Odbierze go CPR w Krakowie

"1 października 2018 roku rozpocznie się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie" - informują służby prasowe nowosądeckiej policji. CPR obsługuje już numer alarmowy 112. Niebawem będzie obsługiwało oba numery filtrując zgłoszenia wymagające interwencji od tych omyłkowych i nieuzasadnionych. 

Numer alarmowy 997 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale zmieni się jego "adresat". Dotąd łączył z dyżurnym lokalnej Policji, a w październiku zamiast oficera dyżurnego połączenie odbierze operator numeru 112, którego zadaniem będzie zebranie wszystkich informacji od osoby dzwoniącej i przekazanie ich odpowiedniej jednostce Policji.

BOCHENSKI

"Nie spodziewajmy się tego, że zostaniemy przełączeni do dyżurnego Policji. Nie jest to potrzebne, gdyż wszystkie informacje pozyska operator numerów alarmowych. Dla osób chcących powiadomić o konieczności interwencji Policji nie będzie miało więc znaczenia, który numer wybiorą: czy 997 czy 112". - czytamy w komunikacie.

Pierwszym miastem, które obsługiwać będą operatorzy numeru alarmowego, będzie Kraków. W kolejnych dniach stopniowo dołączone zostaną następne powiaty. Proces ten w Małopolsce potrwa do 16 października.

–  Podstawowa informacja dla mieszkańców naszego województwa jest taka, że ta zmiana będzie z jednej strony dla nich praktycznie niezauważalna, a z drugiej realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i przyniesie szereg korzyści – zapewnia wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– W 2017 roku w małopolskich jednostkach Policji odebrano ponad 403 000 zgłoszeń na numer 997. Prawie połowa z nich – około 200 000 – to połączenia, które nie powinny zajmować linii alarmowej. Były to telefony omyłkowe, zgłoszenia spraw, których załatwienie nie leży w kompetencji Policji i rozmaite pytania o procedury lub prowadzone sprawy, które jednak nie wymagały pilnej interwencji. Takie telefony powinny być wykonywane na zwykłe numery miejskich jednostek Policji i nie powinny obciążać linii służącej do ratowania życia – mówi komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta. - Od 1 października dyspozytorzy dyżurni Policji będą otrzymywali z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Wprowadzone rozwiązanie odciąży nas od obsługi omyłkowych połączeń czy niezasadnych zgłoszeń i pozwoli skupić się na konkretnych interwencjach.

Źródło: KWP

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie