WAŻNE! Od października numer 997 nie łączy z sądecką Policją. Odbierze go CPR w Krakowie

"1 października 2018 roku rozpocznie się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie" - informują służby prasowe nowosądeckiej policji. CPR obsługuje już numer alarmowy 112. Niebawem będzie obsługiwało oba numery filtrując zgłoszenia wymagające interwencji od tych omyłkowych i nieuzasadnionych. 

wsb3

Numer alarmowy 997 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale zmieni się jego "adresat". Dotąd łączył z dyżurnym lokalnej Policji, a w październiku zamiast oficera dyżurnego połączenie odbierze operator numeru 112, którego zadaniem będzie zebranie wszystkich informacji od osoby dzwoniącej i przekazanie ich odpowiedniej jednostce Policji.

"Nie spodziewajmy się tego, że zostaniemy przełączeni do dyżurnego Policji. Nie jest to potrzebne, gdyż wszystkie informacje pozyska operator numerów alarmowych. Dla osób chcących powiadomić o konieczności interwencji Policji nie będzie miało więc znaczenia, który numer wybiorą: czy 997 czy 112". - czytamy w komunikacie.

Pierwszym miastem, które obsługiwać będą operatorzy numeru alarmowego, będzie Kraków. W kolejnych dniach stopniowo dołączone zostaną następne powiaty. Proces ten w Małopolsce potrwa do 16 października.

–  Podstawowa informacja dla mieszkańców naszego województwa jest taka, że ta zmiana będzie z jednej strony dla nich praktycznie niezauważalna, a z drugiej realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i przyniesie szereg korzyści – zapewnia wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– W 2017 roku w małopolskich jednostkach Policji odebrano ponad 403 000 zgłoszeń na numer 997. Prawie połowa z nich – około 200 000 – to połączenia, które nie powinny zajmować linii alarmowej. Były to telefony omyłkowe, zgłoszenia spraw, których załatwienie nie leży w kompetencji Policji i rozmaite pytania o procedury lub prowadzone sprawy, które jednak nie wymagały pilnej interwencji. Takie telefony powinny być wykonywane na zwykłe numery miejskich jednostek Policji i nie powinny obciążać linii służącej do ratowania życia – mówi komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta. - Od 1 października dyspozytorzy dyżurni Policji będą otrzymywali z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Wprowadzone rozwiązanie odciąży nas od obsługi omyłkowych połączeń czy niezasadnych zgłoszeń i pozwoli skupić się na konkretnych interwencjach.

Źródło: KWP

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.