Warto wiedzieć. Świadczenie pielęgnacyjne w praktyce

Dostępne na terenie Nowego Sącza punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji, stanowią ważną formę wsparcia i pomocy dla osób, które potrzebują pomocy prawnej, a nie są w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej. To jednocześnie cenne źródło informacji dotyczących ważnych społecznie problemów. Jednym z nich jest świadczenie pielęgnacyjne jako forma zabezpieczenia społecznego. W tym temacie pojawia się wiele pytań i wątpliwości, które wyjaśniamy w poniższym artykule.

wsb3

Często spotykanym przykładem jest sytuacja, w której choroba bliskiej osoby i konieczność stałej opieki uniemożliwia kontynuację pracy zawodowej. Rodzi się pytanie - co w takiej sytuacji? Czy osoba sprawująca opiekę może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1583 zł przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej formy zarobkowania osobom najbliższym, w tym przypadku matce, ojcu, faktycznemu opiekunowi, osobie będącej rodziną zastępczą, a także innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności)  jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności włącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji.

Zaznaczyć należy, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej stałej opieki powstała nie później niż do dnia ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole czy uczelni wyższej. Nie może to być jednak później niż do ukończenia 25 roku życia.

W życiu codziennym mogą pojawiać się wątpliwości co do faktycznego celu świadczenia pielęgnacyjnego, jak również kręgu podmiotów do niego uprawnionych. Dlatego należy podkreślić, że celem  świadczenia pielęgnacyjnego jest częściowe wyrównanie strat materialnych i przysługuje ono w przypadku konieczności rezygnacji z zatrudnienia, a także braku możliwości jego podjęcia w związku ze sprawowaną opieką nad osobą niepełnosprawną. Co do zasady podmiotami uprawnionymi mogą być tylko osoby wskazane we wcześniejszej części artykułu.

Sytuacja nie jest już na tyle jasna w przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje powinowaty lub osoba spokrewniona w linii bocznej z osobą wymagającą stałej opieki. W takim przypadku osoby z tej grupy nie mogą otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego.

Gdzie można złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w Nowym Sączu? Pytaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Najbliższy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji można znaleźć na stronie: www.pomocprawna.sc.org.pl. Harmonogram pracy punktów zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza dostępny jest także na stronie Urzędu Miasta: www.nowysacz.pl/nieodplatna-pomoc-prawna. Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: (18) 414 13 74 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.30

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w Nowym Sączu:

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Żywiecka 13, poniedziałek w godz. 16.10-20.10, wtorek-piątek w godz. 15.10-19.10;
  3. Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
  4. Dawny budynek Sanepidu, przy ul. Nawojowskiej 17a (os. Millenium), poniedziałek-piątek w godz. 8.00-12.00.

III. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  1. Dawny budynek Sanepidu, przy ul. Nawojowskiej 17a (os. Millenium), poniedziałek-piątek w godz. 14.00-18.00.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Projekt realizowany ze środków Miasta Nowego Sącza

tekst sponsorowany

 

 

 

 

 

 

KOMORA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.