W Małopolsce pracuje 50 tysięcy cudzoziemców. Wszędzie ich przybywa z wyjątkiem Sądecczyzny...

W Małopolsce pracuje i prowadzi działalność gospodarczą prawie 50 tysięcy obcokrajowców. Po lekkim spadku na przełomie roku liczba cudzoziemców w naszym województwie znów wzrosła. W Nowym Sączu trend jest odwrotny...

Renault2

Pod koniec roku w małopolskich oddziałach ZUS zarejestrowanych było 49 tys. obcokrajowców. W styczniu ich liczba spadła do 48,5 tysięcy. Aktualnie liczba obcokrajowców wzrosła do niemal 50 tysięcy (dane z końca lutego). W województwie małopolskim jednak są regiony gdzie cudzoziemców nadal ubywa. Tak jest na Sądecczyźnie. Pod koniec grudnia pracowało tam 11,3 tys. obywateli innych państw, teraz ich liczba zmniejszyła się do 10,8 tysiąca.

Cudzoziemcy w kraju

Początek roku przyniósł spadek liczby cudzoziemców w całym kraju. Pod koniec grudnia w rejestrach ZUS było 570 tys. obcokrajowców, w styczniu ich liczba zmniejszyła się do 559 tysięcy. Obecnie w Polsce legalnie pracuje i prowadzi działalność gospodarczą przeszło 583 tys. obywateli innych państw.

Struktura według wieku i płci

Wśród imigrantów 2/3 stanowią mężczyźni. Większość z nich to osoby młode. Największą grupę zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych stanowią mężczyźni między 30 a 34 rokiem życia. Wśród kobiet struktura wiekowa jest nieco inna. Najwięcej obywatelek innych państw pracuje w Polsce między 25 a 29 rokiem życia.

Większość zgłoszonych w ZUS cudzoziemców to pracownicy (ponad 337 tys.). Działalność gospodarczą prowadzi  19 tysięcy osób. Reszta zatrudniona jest na podstawie umów cywilnoprawnych. Według klasyfikacji PKD ok. 25 proc. obcokrajowców pracuje w branży związanej z usługami administrowania i działalności wspierającej. Zalicza się  do niej agencje pracy tymczasowej, a także działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku i zagospodarowaniem terenów zielonych. Ponad 15 proc. pracuje w przetwórstwie przemysłowym, zaś 12,5 proc. w budownictwie.

W regionie większość cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS, to obywatele zza wschodniej granicy. Ukraińcy stanowią aż 73 proc. wszystkich obcokrajowców w Małopolsce i jest ich 36 tysięcy. Dalsze miejsca zajmują Białorusini (1332) Mołdawianie (1093), Rosjanie (944) i Gruzini (699).

Liczba cudzoziemców w poszczególnych oddziałach ZUS w Małopolsce:

Liczba obcokrajowców 28.02.2019 Liczba obcokrajowców 31.01.2019 Liczba obcokrajowców 31.12.2018
Oddział ZUS w Krakowie32 77631 88632 003
Oddział ZUS w Nowym Sączu10 85711 05211 308
Oddział ZUS w Chrzanowie4 1183 6683 779
Oddział ZUS w Tarnowie2 0721 9021 881

zdjęcie ilustracyjne: pixabay

Anna Szaniawska

Regionalny rzecznik ZUS

w Małopolsce

GRADZIEL

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.