Uwaga przedsiębiorcy: są pieniądze na rozwój energii odnawialnej

Uwaga przedsiębiorcy: są pieniądze na rozwój energii odnawialnej

Ponad 21 mln zł jest do podziału pomiędzy przedsiębiorców, którzy zainwestują w produkcję urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE). O pieniądze unijne mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na rynku dłużej niż dwa lata. Nabór trwa do 31 sierpnia, a preferencyjnie traktowani będą wnioskodawcy, którzy rozliczają swój podatek dochodowy w Małopolsce.

Przedsiębiorcy z Małopolski są liderami w produkcji urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys. – Kolektory słoneczne, pompy ciepła czy małe elektrownie wodne i wiatrowe cieszą się w ostatnich latach rosnącym  uznaniem mieszkańców, którzy coraz chętniej wykorzystują je w swoich domach.

O środki unijne mogą starać się przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem urządzeń wykorzystywanych do produkcji:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • innych urządzeń grzewczych, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych,
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Wspierane będą tylko projekty zakładające produkcję urządzeń do ogrzewania z obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. Producenci urządzeń, których nie obejmują wymogi mogą otrzymać wsparcie tylko wówczas, gdy spełniają one odpowiednie wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska.

Całkowity poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw – 45%. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł, a maksymalna – 25 mln zł.

fot. www.pixabay.com

Share on twitter
Share on facebook