Starosądecka firma Park M dokończy odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie

Starosądecka firma Park M dokończy odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie

Starosądecka firma Park M wygrała przetarg na odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Odbudowa Zamku Królewskiego trwa od 1971 roku. Zakończą ją prace przy części ogrodowej. Park M ma już za sobą realizację zadania związanego z odbudową Ogrodu Górnego, który możemy podziwiać na zdjęciach. Ogrody Dolne zajmują powierzchnię 12.839 m kw., Znajdują się tam między innymi boskiety z grabów, które przetrwały z końca lat trzydziestych XX wieku.

Aby zrealizować to zadanie pracownicy firmy będą wykorzystywać historyczne materiały źródłowe, dotyczące czasów świetności Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jak informuje Park M –  realizacja projektu zagospodarowania będzie obejmować m.in.: budowę sieci sanitarnych zasilających projektowane fontanny, system automatycznego nawadniania oraz odprowadzających wody opadowe, budowę sieci elektrycznych zasilających projektowane pompownie, system oświetlenia, iluminacji, nawadniania oraz pochylnie, budowę konstrukcji takich jak pompownie, komora wodomierza, niecki fontann, fundamenty pod rzeźby, wazy i ogrodzenie od strony południowej.

Finalny etap stanowić będą roboty przy urządzaniu szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem: zagospodarowanie zieleni, odtworzenie boskietów, nasadzenia żywopłotów, trawników i roślin rabatowych.

Planowana data zakończenia projektu przypada na lato 2019, wtedy Ogrody Dolne zostaną otwarte bezpłatnie dla publiczności. Widok z nich będzie rozpościerał się zarówno na Zamek Królewski, jak i Wisłę.

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.1 osi priorytetowej: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Domeną firmy ze Starego Sącza jest architektura krajobrazu oraz zagospodarowanie terenów zieleni. Park M zatrudnia  ponad 400 osób i ma za sobą ponad 25 lat działalności.

Reputację firmy tworzą jej pracownicy. My od lat budujemy nasz zespół. Trochę jak w ogrodzie, cierpliwie i spokojnie powiększamy naszą działalność, dojrzewamy i rozkwitamy. Dzięki temu organicznemu wzrostowi po przeszło 25 latach działalności jesteśmy poważnym graczem na rynku architektury krajobrazu – mówi Krzysztof Mróz, właściciel Park M.

Firma, w tym roku zajęła trzy najwyższe miejsca w konkursie „Piękny Wrocław” w kategorii „obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna” a za bulwar Xawerego Dunikowskiego otrzymała nagrodę główną Grand Prix. Natomiast Skwer 1000-lecia Państwa Polskiego w Świdnicy uzyskał trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „tereny zieleni”.

Fot. Park M

Reklama