Senator Stanisław Kogut: upraszam się o postawienie zarzutów

Senator Stanisław Kogut: upraszam się o postawienie zarzutów

Senator Stanisław Kogut wydał oświadczenie związane z odrzuceniem przez Senat wniosku prokuratury, a co za tym idzie – brakiem zgody na zatrzymanie i tymczasowy areszt dla polityka. 

Głosowanie w jego sprawie odbyło się 19 stycznia, wzięło w nim udział 89 senatorów, z czego 88 oddało głosy ważne. Za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i aresztowanie zagłosowało 32 senatorów, przeciwko 37. 19 osób wstrzymało się od głosu.

,,W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim Senatorom – niezależnie od tego jak głosowali-którzy zapoznali się z materiałami dołączonymi do wniosku prokuratora o wyrażenie zgody na moje zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a swoją decyzję podjęli w zgodzie z własnym sumieniem i na podstawie oceny tych materiałów”- tak rozpoczął swoje oświadczenie senator Stanisław Kogut.

Zaznacza, iż w dniu, w którym Marszałek Senatu przekazał mu powiadomienie dotyczące wniosku prokuratury w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności, sam złożył stosowne oświadczenie, zrzekając się immunitetu. Senator podkreśla, że od tego momentu prokuratura mogła przeprowadzić wszystkie czynności przewidziane w przepisach prawa.

Zwraca uwagę, iż w okresie od 19 grudnia do dnia 19 stycznia, mimo braku formalnych przeszkód, żadne czynności procesowe nie zostały podjęte w stosunku do jego osoby przez prokuraturę.

,,Nawet pomimo mojego osobistego stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień w tej sprawie i pomimo istnienia prawnego obowiązku po stronie prokuratury do niezwłocznego podjęcia czynności procesowych z osobą podejrzewaną, która- co ważne, dobrowolnie zrzekła się immunitetu i stawia się w celu złożenia wyjaśnień, zostałem odesłany, a zasada równości wobec prawa pominięta”– pisze senator.

Polityk podkreśla, iż wszelkie dokumenty dotyczące jego zrzeczenia się immunitetu w konkretnej sprawie, zostały przekazane za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego oraz Prokuratury Krajowej w dniu złożenia przez niego oświadczenia (20 grudnia 2017), dotyczącego zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

,,W kontekście powyższych ustaleń, niezrozumiałe jest dla mnie oświadczenie wydane przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w dniu 22 grudnia 2017 roku o braku wiedzy o wyrażeniu zgody na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności kornej. Czy zatem równość wobec prawa, dotyczy tylko zatrzymania i aresztowania, czy także wykonania czynności z moją osobą, jakie winny mieć miejsce niezwłocznie po tym, jak wyraziłem zgodę na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej?” – pyta w oświadczeniu polityk.

Dodaje, iż w zaistniałej sytuacji ma wrażenie, że jedynie jemu zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu sprawy. Jednocześnie prosi, aby ludzie nie wyrokowali, do czasu prawomocnego osądzenia, jedynie na podstawie zarzutów i pozwolili mu oczyścić imię. Zapewnia, iż ponosi pełną odpowiedzialność osobistą za swoje działania i jeśli okaże się, że naruszyły jakikolwiek przepis prawa, przyjmie konsekwencje z pokorą.

Przypomnijmy!
W połowie grudnia (2017r.) Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób, w tym syna senatora Stanisława Koguta, który jest podejrzany o korupcję. Prokuratura Krajowa zamierza postawić samemu senatorowi trzy zarzuty również związane z korupcją.

Senator zaznacza, iż mimo upływającego kolejnego miesiąca prokuratura nie podjęła dalszych kroków prawnych i nie postawiła mu zarzutów, mimo iż ma formalnoprawny obowiązek od momentu złożenia oświadczenia przez polityka, którym wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności.

-Zamiast tego, przez okres prawie miesiąca, pozostając pod pręgieżem opinii publicznej, upraszam się o postawienia mi zarzutów, wysyłając kolejne prośby do prokuratury, tak abym mógł podjąć obronę swojej osoby”– wyznaje w oświadczeniu.

Całość oświadczenia senatora Stanisława Koguta znajduje się TUTAJ

Fot. Tatiana Biela/ arch, DTS

Share on twitter
Share on facebook