Sądeckie Wodociągi rozbudowują sieć. Szykują się milionowe inwestycje

Sądeckie Wodociągi dostarczające wodę i odbierające ścieki w Nowym oraz Starym Sączu, Kamionce Wielkiej, Nawojowej i Korzennej rozbudowują sieć. W tym roku ma powstać ponad 3,5 km nowej sieci. Będzie też rozdział kanalizacji na sanitarną i deszczową. Spółka w 2019 planuje wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 

– W tym roku rozpoczną się dwie duże inwestycje. Pierwsza z nich, to budowa nowej sieci wodociągowej dla mieszkańców osiedla Piątkowa. Druga – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w rejonie ulic I Brygady i Piłsudskiego w Nowym Sączu – mówi Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

Dzięki inwestycjom, których koszt szacowany jest na około 4,5 mln zł powstanie sieć wodociągowa, z której będzie mogło korzystać prawie 450 mieszkańców ulic: Świt, Jodłowa, Promienna. Zbudowanych zostanie również 150 metrów kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych. Powstanie także 45 m nowego odcinka kanalizacji sanitarnej, która będzie pomocna w eliminowaniu dopływu wód do oczyszczalni. To z kolei przełoży się na zmniejszenie kosztów oczyszczania wód opadowych z osiedla Gorzków.

Kolejne 2 mln złotych spółka planuje przeznaczyć na wymianę urządzenia produkującego energię elektryczną i cieplną z biogazu w oczyszczalni ścieków. Wyższa moc urządzenia spowoduje, że oczyszczalnia będzie mogła pokryć 100% zapotrzebowania na energię elektryczną i funkcjonować niezależenie.

Pieniądze pochodzące z ponad 17 mln budżetu spółki na 2019 rok wykorzystane zostaną również na remont kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasickiego, Lwowskiej i Kraszewskiego w Nowym Sączu oraz inwestycje w Starym Sączu.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.