Sądecki historyk Leszek Migrała z Tarczą Herbową

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni zdecydowali o przyznaniu Tarczy Herbowej Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza sądeckiemu historykowi Leszkowi Migrale, pracownikowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 16 radnych głosowało „za”, jeden był nieobecny podczas głosowania, sześciu się wstrzymało.  Leszek Migrała jest pracownikiem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.  O przyznanie Tarczy wnioskowało Muzeum.

Leszek Migrała ma na swoim koncie wiele cennych publikacji historycznych. Od lat wykazuje aktywność literacką i naukową w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego i badaniami nad przeszłością Nowego Sącza, którą na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat realizował w różnych instytucjach samorządowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz stowarzyszeniach działających na rzecz naszego miasta.

Należy zwrócić uwagę na aktywność edytorską pana Leszka Migrały na kanwie prowadzonej działalności redakcyjnej o charakterze naukowo-badawczym, tj. m.in. Almanach Sądecki, Rocznik Sądecki, Biblioteka Rocznika Sądeckiego, jako redaktor naukowy rocznika pn. „Zeszyty Sądecko-Spiskie” w latach 2007-2018 – zaznaczył w uzasadnieniu do wniosku dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek.

Uhonorowany jest autorem wielu publikacji i ponad trzystu  artykułów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych, autorem docenianych w polskim środowisku naukowym monografii Nowego Sącza oraz przewodnika po zabytkach miasta. Jest także znany z działalności społecznej na rzecz ratowania nekropolii sądeckiej.

Agnieszka Małecka, Fot. Monika Zagórowska. 

 

***

 

Leszek Migrała – urodził się 5 czerwca 1957 roku w Nowym Sączu. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, które ukończył w 1976 r. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1981).

Pracował jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego (obecnie im. Władysława Grabskiego), w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu.

W latach 1981 – 1984 członek władz Towarzystwa im. gen. Józefa Kustronia. Od 1992 roku redaktor naczelny „Almanachu Sądeckiego”, od 2007 roku pełnił  funkcję sekretarza komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. W latach 1993-2014 przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Oddział w Nowym Sączu. W latach 2001 – 2004 prezes nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Publicysta historyczny; publikował między innymi  w „Czasie Krakowskim”, „Dzienniku Polskim”, „Sądeczaninie”, czy też „Zeszytach sądecko-spiskich”. Ponadto współorganizator konferencji naukowych, wystaw i wieczorów literackich, badacz dziejów regionalnych.

Autor wielu publikacji i książek historycznych: „Kościół i parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu” (2003), „Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu” (2006), „Od Towarzystwa Turystycznego „Beskid” do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” w Nowym Sączu 1906-2006” (2006), „Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krynicy w latach 1924–2009” (2009), „Ratusz w Nowym Sączu” (2009), „Ulica Jagiellońska od końca XIX w. do 1945 r. – mieszkańcy i zabudowa” (2012), „Z Nowego Sącza na rowerze w towarzystwie Klio” (2014), „Historia Nowego Sącza” (2017); współautor: „Stary Sącz i jego Księżna” (1999), „Kościół kolejowy i parafia NSPJ” (2007), „Nowy Sącz – Narwik. Opowieść o dwóch miastach” (2010), „100 lat sądeckich wodociągów” (2012), „Sto scen z historii Nowego Sącza 1292-2017” (2017).

W 2016 roku Leszek Migrała otrzymał, jako redaktor książki za pracę zbiorową pt. „Niepokalanki w Nowym Sączu: katalog wystawy październik – grudzień 2015”, nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. W 2018 roku historyk, dr Sławomir Wróblewski, zgłosił kandydaturę Leszka Migrały do konkursu o Nagrodę im. Ks. Profesora Bolesława Kumora.

Prywatnie Leszek Migrała jest miłośnikiem pieszej turystyki górskiej, zapalonym rowerzystą.

Bibliografia Leszka Migrała:

 • Migrała, Stary Sącz i jego księżna, Stary Sącz 1999.
 • Migrała, Klub modelarski Zefirek: 1961 – 1999, Nowy Sącz – Muszyna, 2000, s. 144.
 • Migrała, 25 lat Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego: 1978-2002, Nowy Sącz 2002, s. 54.
 • Migrała, Parafia Świętego Kazimierza w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2003, s. 83.
 • Migrała, Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006, s. 74.
 • Migrała, Od Towarzystwa Turystycznego „Beskid” do Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Beskid” w Nowym Sączu 1906-2006, Nowy Sącz 2006, s. 495.
 • Migrała, Ratusz w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009, s. 71.
 • Migrała, PTT i PTTK w Krynicy w latach 1924-2009, Krynica – Zdrój 2009, s. 166.
 • Migrała, Ulica Jagiellońska od końca XIX w. do 1945 r. – mieszkańcy i zabudowa, Nowy Sącz 2012, s. 133.
 • Migrała, 35 lat Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego: 1978-2012, Krynica – Zdrój 2013, s. 76.
 • Migrała, Z Nowego Sącza na rowerze w towarzystwie Klio, Piwniczna – Zdrój 2014, s. 72.
 • Migrała, Niepokalanki w Nowym Sączu. Katalog wystawy – październik 2015, Nowy Sącz 2015, s. 94.
 • Migrała, Gmina Łącko w obiektywie, Łącko 2015, s. 80.
 • Migrała, Historia Nowego Sącza, Nowy Sącz 2017, s.482.
 • Migrała, 40 lat Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, Nowy Sącz 2018, s. 68.
 • Migrała, Nowy Sącz. Przewodnik śladami przeszłości, Nowy Sącz 2019, s. 216.

Współautorstwo:

 • Migrała, L. Zakrzewski, Kościół kolejowy i parafia NSPJ, Nowy Sącz 2007, s. 174.
 • Leśniak, L. Migrała, S. Sikora, Historia i współczesność – bitwa o Narwik 1940: w 70. Rocznicę kampanii norweskiej, Nowy Sącz 2010, s. 229.
 • Migrała, A. Szkaradek, Nowosądecka Solidarność: nasza droga do wolności, Nowy Sącz 2010, s. 43.
 • Leśniak, L. Migrała, 100 lat sądeckich wodociągów, Nowy Sącz 2012, s. 105.
 • Leśniak, A. Górszczyk, L. Migrała, Sto scen z historii Nowego Sącza 1292-2017, Nowy Sącz 2017.

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.