Nowoczesna przeciwko „deformowaniu” edukacji

Nowoczesna przeciwko „deformowaniu” edukacji

Nowoczesna z Nowego Sącza będzie zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji.

Działacze nowosądeckich struktur partii informują, że listy do zbierania podpisów można pobierać ze strony http://nowoczesna.org/referendum/ a wypełnione – wysyłać lub dostarczać do biura Nowoczesnej w Nowym Sączu (ul. Konarskiego 3/3), które jest czynne w każdy czwartek od godz. 17:00 do 18:30.

– Edukacja to obszar kluczowy dla rozwoju społecznego. Dlatego każda zmiana systemowa w oświacie wymaga rzeczowego uzasadnienia opartego na badaniach naukowych i szczegółowych analizach. W przypadku reformy minister edukacji Anny Zalewskiej brak jest głębszej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla wdrażanych zmian, oznaczających powrót do systemu sprzed 1999 r. czyli do 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Zmiany w przyjętym kształcie zagrażają wszechstronnemu rozwojowi młodego pokolenia Polaków. Reforma minister Anny Zalewskiej wzbudziła sprzeciw i krytykę nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych, ekspertów, nauczycieli akademickich i samorządowców, którzy uznali ją za nieuzasadnioną i nieprzemyślaną, wprowadzającą wieloletni chaos organizacyjny i programowy oraz generującą olbrzymie koszty finansowe, które poniosą samorządy terytorialne – czytamy na stronie głównej Nowoczesnej.

Źródło i fot. Nowoczesna Nowy Sącz, AM.

 

Reklama