Poseł Mularczyk pisze do prezydenta Nowego Sącza

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z zapowiedziami przedstawicieli Urzędu Miasta Nowego Sącza, wedle których zmierza Pan do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu oraz Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym – wchodzących obecnie w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu zwracam się do Pana z wnioskiem o wycofanie się z tego typu działań.

Na zapowiadane przez Pana zmiany organizacyjne w sądeckim szkolnictwie spoglądam z dużym niepokojem i jako poseł Prawa i Sprawiedliwości – kategorycznie sprzeciwiam się praktyce likwidacji szkół w Nowym Sączu.

W toku kampanii wyborczej, jako kandydat na prezydenta Nowego Sącza skierował Pan list z dnia 30 października 2018r. do dyrektorów i nauczycieli sądeckich szkół, w którym obiecywał Pan i zapowiadał, że będzie dążył do tego, aby nie zlikwidować żadnej szkoły na terenie miasta. Dziś widzimy, jak wielu nauczycieli i rodziców uczniów zbyt łatwowiernie zaufało tym słowom. W drugim miesiącu sprawowania urzędu prezydenta miasta Nowego Sącza – złamał Pan kolejną obietnicę daną nowosądeckim nauczycielom i rodzicom uczniów, a także samym uczniom. To zły prognostyk na przyszłość, pokazujący jak niewiele znaczą Pana deklaracje i obietnice wyborcze.

W ostatnich latach, dzięki programom społecznym Prawa i Sprawiedliwości, wspierającym polskie rodziny – w Nowym Sączu i na całej Sądecczyźnie zaczęło rodzić się więcej dzieci. Tak więc na przykład w 2016 roku urodziło się 3319 noworodków, czyli o 501 dzieci więcej niż  w roku 2015. (…)

Według raportu umieszczonego na oficjalnej stronie miasta – www.nowysacz.pl zwiększyła się również liczba mieszkańców Nowego Sącza ogółem z 83 903 mieszkańców w 2015 roku do 84 041 mieszkańców w 2017 roku. (…)

Z jednej strony należy się cieszyć, że względem lat ubiegłych drgnął w górę wskaźnik narodzin nowosądeczan, ale z drugiej strony zastanawia fakt lekkomyślnego planowania likwidacji szkół miejskich, gdy tymczasem lata biegną i za chwilę dodatni przyrost społeczeństwa w Nowym Sączu przejdzie z przedszkoli – właśnie do szkół.

W Pana argumentacji powtarzanej przez media, a także pańskich urzędników i członków Koalicji Nowosądeckiej wciąż padają argumenty o konieczności „szukania oszczędności” w budżecie miasta. Jednak, jako były samorządowiec, radny miejski i obecnie Poseł na Sejm RP zapewniam Pana, że szukanie oszczędności kosztem dzieci, uczniów i sądeckich szkół – to najgorsza z możliwych dróg, którymi może podążać osoba zarządzająca miastem. Nasze polskie, a tym samym sądeckie dzieci to nasza najważniejsza inwestycja. Proszę wziąć pod rozwagę moje słowa.

Na koniec jeszcze jedna refleksja, jako lider Koalicji Nowosądeckiej, w ostatnich latach sprzeciwiał się Pan likwidacji nowosądeckiego zespołu zajmującego się gimnastyką korekcyjną dzieci. Co  zatem odmieniło  się w tej koncepcji w ciągu ostatnich lat ? Broniliście Państwo zwartej gimnastyki korekcyjnej w jednym miejscu, a teraz chce Pan rozproszyć zadania związane z gimnastyką na wiele szkół? Takie działania budzą również niepokój, ponieważ wiele szkół nie posiada właściwego sprzętu i wyposażenia aby w sposób fachowy prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Z Pana publicznych wypowiedzi dowiadujemy się także, że Koalicja Nowosądecka przez ostatnie lata analizowała sytuację w mieście – w tym zapewne ogólnodostępne uchwały budżetowe, prace wydziałów Urzędu Miasta, instytucji miejskich. Nikt jednak nie słyszał abyście zgłaszali uwagi, co do organizacji i jakości funkcjonowania nowosądeckich szkół i placówek szkolno-wychowawczych. Jak wspomniałem, zapowiadał Pan, że nie będzie likwidował szkół miejskich, co było zapewne wynikiem wniosków z tych właśnie analiz przeprowadzanych przez Koalicję Nowosądecką. Dzisiaj rodzi się pytanie o jakość i wiarygodność tychże opinii, które są negowane przez Pana faktyczne działania raptem dwa miesiące po wyborach.

Reasumując wyzywam Pana jeszcze raz do wycofania się z podjętych decyzji
o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu oraz Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym.

Z poważaniem,

Arkadiusz Mularczyk

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości:

Radni Rady Miasta Nowego Sącza

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.